سیاست، ساختمان و شهر

چکیده

این نوشتار گزارشی از یک تجربه در عرصه آموزش سیاسی است که در بهار 1381 در قالب یک درس 2 واحدی با نام «کارگاه و آزمایشگاه علوم سیاسی» به تعدادی از دانشجویان در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ارائه شد. چهارچوب و قواره این کارگاه حاصل تجربه آموزش کاربردی دانش و تحلیل سیاسی برای صدها تن از کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و سیاسی در دو دهه گذشته بود.
در تجربه دانشگاه شهید بهشتی اقدامات و آزمایش‌های متعددی عمیق‌تر و دقیق‌تر نمودن دانش و ادراک سیاسی دانشجویان صورت گرفت. در این مقاله شرح دو آزمون از این تلاش‌ها گزارش شده و اهداف و نتایج آنها بیان گردیده است. گردش دسته‌جمعی با دانشجویان در دانشکده و مشاهده ساختمان آن از داخل و خارج به‌عنوان تمثیلی ساده و ایستا از ساختار و نظم و همچنین اعزام دانشجویان به‌طور انفرادی به خیابان‌ها و محله‌های مختلف تهران جهت مشاهده و ضبط مناسبات انسانی و اجتماعی به‌منظور فهم نظم پویا، محتوای مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Politics, Building and City

چکیده [English]

This is a report from an experience in political training which was conducted as a two-credit course entitled Workshop and Laboratory of Political Science for a number of Faculty of Economics and Political Science’s students at Shahid Beheshti University. The framework of the workshop was a result of experience with applied training of political knowledge and analysis taught to hundreds of experts and managers of the executive and political bodies within the past two decades. In this paper, the author describes two of the examinations that were conducted and the objectives and conclusions thereof. The other parts of the paper include collective visit, along with the students, of the faculty and observing its building from inside and outside as a simple and static analogy of structure and order as well as dispatching the individual students to Tehran’s different streets and neighborhoods in order to observe and record human and social relationships for understanding dynamic order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Applied Training
  • Building
  • Civility
  • order
  • Political Analysis
  • Politics
  • Structure