تحلیل کنش های خشونت‌بار داعش از چشم انداز روان شناسی سیاسی: با تأکید بر نظریه تعارض واقع‌گرایانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

فهم دلایل و زمینه­های شکل­گیری خشونت و تروریسم یکی از حوزه­های اصلی روان­شناسی سیاسی است. اینکه چگونه اقدامات خشونت­بار شکل می­گیرد و متأثر از چه دلایلی شاهد تصاعد اقدامات خشونت­بار در نیمه اول قرن بیست­ویکم هستیم. توجه به مؤلفه­های محرومیت مادی و غیر مادی، همواره به عنوان یکی از مهمترین دلایل ارائه شده برای فهم خشونت سیاسی توسط اندیشمندان سیاسی مطرح شده است. در این مقاله تلاش خواهد کنش­های معطوف به خشونت داعش در چارچوب نظریه منازعه واقع­گرایانه مورد تحلیل قرار گیرد.
پرسش اصلی این است که زمینه‌ها و ساختارهای محرومیت مادی و غیرمادی بروز خشونت گروه داعش کدام است و چه ابعادی از محرومیت در گرایش اعضای داعش به خشونت‌ موثر بوده است؟ فرضیه پژوهش حاضر نیز بر این مبناست که خشونت داعش حاصل مجموعه‌ای از عوامل از قبیل واکنش به تجربة استعمار، بحران هویت، ناکامی- سرخوردگی، تحقیر، تبعیض و جنگجویان خارجی نیز  به‌خصوص کشورهای غربی، حس تبعیض و تحقیر، شهروند درجه‌دو بودن و فقر، بیان می‌کنند که موجب رواج خشونت عریان از سوی داعش شده‌است. با این‌وجود، بر اساس نظریات محرومیت- پرخاشگری، محرومیت نسبی و تعارض واقع‌گرایانه می‌توان از طریق عطف نظر به سه شاخص اصلی بحث را ارائه نمود: ابتدا تأکید بر ناکامی- سرخوردگی به‌عنوان دلایل جذب شدن به داعش، دوم تأکید بر محرومیت نسبی و عوامل روان‌شناختی و سوم تعارض بیناگروهی. در مقاله حاضر، به نحوی دقیق و تحلیلی- انتقادی این سه بعد مورد توجه قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Violent Acts of ISIS from the Perspective of Political Psychology: With an Emphasis on Realistic Conflict Theory

نویسندگان [English]

  • Ali Ashraf Nazari
  • Shohreh Shohreh Pirani
چکیده [English]

Understanding the causes and contexts of violence and terrorism is one of the main areas of political psychology.How violence has been shaped and what reasons increased it in the first half of the twenty-first century are the questions that political psychology is going to answer.According to deprivation Theory, material and non-material deprivation is one of the most important explanations for the understanding of political violence has by political thinkers. At this article, efforts have been made to analyze the violent acts of ISIS in the framework of Realistic Conflict Theory.The main question is: What are the material and non-material deprivation areas and structures shaping the violence of ISIS? And what aspects of deprivation have been effective on the tendency of ISIS members to violence?The hypothesis of the present paper is that ISIS violence is the result of a combination factors such as reaction to the experience of colonialism, identity crisis, economic deprivation, humiliation, discrimination and foreign fighters. Especially Western countries stated the sense of discrimination and humiliation, second-class citizenship and poverty as the cause and prevalence of violence on behalf of ISIS.However, based on theories of deprivation - aggression, relative deprivation and conflict realistically, three main indices of the discussion are presented here. Firstly, poverty and economic factors are emphasized as reasons for the attraction to the ISIS. Secondly, special importance is given to the partial deprivation and psychological factors. And thirdly, the in-group conflict is highlighted. In this paper, these three dimensions are carefully reviewed is details and in an analytical way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deprivation
  • Realistic Conflict
  • In-Group
  • Out-Group
  • ISIS