«شرق‌شناسی وارونه» در بازنمایی خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران از غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده

هدف این مقاله مطالعه بازنمایی «غرب» در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران است. برای نیل به این هدف بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما انتخاب و در بازه‌ای هشت‌ماهه نمونه‌ها موردمطالعه قرار گرفت. چارچوب نظری این پژوهش برگرفته از مفاهیم نظری بازنمایی و گفتمان و همین‌طور شرق‌شناسی وارونه است. روشی که در این تحقیق مورداستفاده قرارگرفته روش تحلیل گفتمان تئون ون‌دایک است.
یافته‌های حاصل از مطالعه گفتمان خبری شبکه یک درباره غرب نشان می‌دهد که این شبکه عمدتاً بر مبنای مؤلفه‌های گفتمانی چون «حمایت از تروریسم»، «نژادپرستی»، «نقض حقوق بشر»، «استعمار»، «استکبار»، «اسلام‌ستیزی»، «خشونت»، و... هنجارها و فضیلت‌های غربی را به چالش کشیده است. تبیین گفتمان شبکه یک حاکی از این است که اخبار مربوط به غرب به‌عنوان یک‌رویه مندرج در دستورالعمل‌های سازمانی و فرا سازمانی صورت‌بندی شده است. این صورت‌بندی نشان می‌دهد که بازنمایی غرب در گفتمان خبری سیما از چیزی پیروی کرده که شرق‌شناسی وارونه نام دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Orientalism in Reverse" in the Representation of IRIB News from West

نویسندگان [English]

  • Hadi Nazari
  • Davoud Neamati Anaraki
چکیده [English]

The purpose of this essay is to study the representation of the west in IRIB news. To fulfill this goal, the news broadcasted on channel one at 21:00 p.m was studied for a period of 8 months. The theoretical framework of this paper is derived from the theoretical comprehension of representation, discourse as well as the orientalism in reverse. The method that has been used in this research is the method of Van Dijk’s discourse analysis. The data gathered from the review of the discourse of news on channel 1 about the West shows that, the news has mainly challenged the western norms based upon discursive components, such as: "supporting terrorism" , "racism", "violation of the human rights", "colonialism", "arrogance", "Islam phobia", and "violence". Reviewing channel 1 discourse shows that the news about the West is formed according to a procedure included in the organization and meta-organization instructions. The category implies that representation of the West in the discourse of news broadcasting is following what is called Orientalism in reverse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • Discourse
  • the West
  • Orientalism in reverse