ارزیابی تأثیر کنش‏های دیاسپوریک بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه ‏ی موردی دیاسپورای ایرانی مقیم ایالات متحده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

جوامع مختلف دیاسپورا در سطح بین‏المللی به شیوه‏های مختلفی همچون فعال و غیرفعال، سازنده و مخرب بر مسایل وطن‏شان، کشورهای میزیان و جهان تأثیرگذار هستند. تأثیرات جوامع دیاسپوریک بر سیاست خارجی کشورها، دو دسته تأثیرات بر سیاست خارجی کشور میزبان یا سرزمین مادری را در بر می‏گیرد. هدف مقاله حاضر، امکان‏سنجی نفوذ جوامع دیاسپورای ایرانی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر جامعه دیاسپورای ایرانی مقیم ایالات متحده است. برای این منظور از مدل مفهومی شاین و بارث (2003) استفاده شده است. یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که توزیع قدرت به‏گونه‏ای نامتوازن به نفع سرزمین مادری و به ضرر جامعه دیاسپورای ایرانی پیش رفته است که این امر باعث گردیده دیاسپورای ایرانی نفوذ بسیار کمی بر سیاست خارجی وطن داشته باشد. چراکه از میان متغیرهای پنج‏گانه‏ی مؤثر بر این توازان، تنها «ضعف نسبی اقتصادی ایران» تا حدودی راه را برای اثرگذاری کنش‏های دیاسپوریک بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هموراه نموده است. در حالی که چهار متغیر «توانمندی ایدئولوژیک ایران»، «نفوذناپذیری جمهوری اسلامی ایران»، «عدم یکپارچگی دیاسپورای ایرانی در خصوص جهت‏گیری سیاست خارجی ایران» و «نگاه نگران جمهوری اسلامی ایران به دیاسپورای ایرانی» مانع اثرپذیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از کنش‏های جوامع دیاسپورای ایرانی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EVALUATING THE IMPACT OF DIASPORIC ACTIONS ON IRAN’S FOREIGN POLICY; A CASE STUDY OF IRANIAN DIASPORA RESIDING IN U.S

نویسندگان [English]

  • Seyed Jalal Dehghani Firouzabadi
  • Somayeh Bahrami
چکیده [English]

Diaspora communities have influenced world affairs and host and/or homeland foreign policies in numerous ways including active, passive, constructive and destructive ways. This study is aimed at evaluating the influence of Iranian diaspora communities on the foreign policy of Iran with a focus on the Iranian diaspora residing in the United States. To reach this goal, the conceptual model of Shain and Barth (2003) has been applied. Findings of the research show that there is an asymmetric balance of power between Iranian diaspora communities and the Islamic Republic of Iran in favor of homeland. Therefore, Iranian diaspora communities have little influence on Iran’s foreign policy. In the other word, among the variables affecting this balance of power, only “Iran’s relative weakness in economy” has to some extent smoothed diaspora’s path to influence foreign policy of Iran. And the other four variables including “Ideological strength”, “Impermeability”, “incoherency of the Iranian diaspora” and “the concern of the Islamic Republic of Iran about the Iranian diaspora” impede the effect of the Iranian diaspora communities on Iran’s foreign policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diaspora
  • Foreign Policy
  • Iranian Immigrants
  • Impermeability
  • Ideological Strength