تحلیل مواضع و فرآیند بسیج منابع سازمان فدائیان خلق (اکثریت) و حزب مشروطه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد،

چکیده

سوال اصلی این مقاله آن است که مواضع و فرآیند بسیج منابع حزب مشروطه ایران و سازمان فدائیان خلق اکثریت چه بوده است. چارچوب نظری مقاله پیش رو مبتنی بر نظریه بسیج سیاسی چارلز تیلی است که در آن براساس متغیرهای کنش جمعی، سازمان، منافع، بسیج منابع، فرصت/تهدید و سرکوب/تسهیل، فرآیند بسیج منابع این دو گروه را به‌صورت تطبیقی مورد بررسی قرار داده و تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌ها را ارائه خواهد داد. یافته‌های تحقیق با استفاده از روش کیفی از نوع تحلیل اسنادی و همینطور روش مقایسه ای، حاکی از آن است که مواضع و فرآیند بسیج سیاسی دو گروه دارای تفاوت‌های عمده‌ای است به‌نحوی‌که امکان هرگونه ائتلاف و همکاری نزدیک با توجه به اختلافات مبنایی بین آن‌ها منتفی است؛ لیکن هر دوی آن‌ها در موضع براندازی نظام جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با نظام سیاسی مدنظر خود با یکدیگر هم‌نظر هستند.
سوال اصلی این مقاله آن است که مواضع و فرآیند بسیج منابع حزب مشروطه ایران و سازمان فدائیان خلق اکثریت چه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

analysis of the positions and the process of mobilizing the resources of the Constitutional Party of Iran and the Fadaiyan Khalq Majority- Branch Organization

نویسندگان [English]

  • maihe Salem 1
  • abbas keshavarz shokri 2
  • Zahed Ghafari Hashgin 2
1 shahed univarersity / Tehran/ Iran
2 Associate Professor/Shahed University
چکیده [English]

The main question of this article is: what are the positions and the process of mobilizing the resources of the Constitutional Party of Iran and the Fadaiyan Khalq Majority- Branch Organizatio. The theoretical framework of the present article is based on Charles Tilly's theory of political mobilization, in which, based on the variables of collective action, organization, interests, resource mobilization, opportunity / threat and repression / facilitation, the resource mobilization process of these two groups is comparatively examined and their differences and similarities explained. Findings of the research, using a qualitative method of documentary analysis as well as a comparative method, indicate that the positions and the process of political mobilization of the two groups have major differences so that the possibility of any alliance and close cooperation is ruled out due to fundamental differences between them; However, both of them agree on the position of overthrowing the Islamic Republic and replacing it with their own political system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fadaiyan Khalq Majority Branch Organization
  • Constitutional Party of Iran
  • Islamic Republic
  • Opposition
  • Anti Revolution
-         باقرزاده، طاهره (1372)، قدرت و دیگر هیچ، تهران: اطلاعات.
-         پناهی، محمدحسین (1389)، نظریه­های انقلاب، وقوع، فرایند و پیامدها، تهران: سمت.
-         پیام دانشجو (1356)، پیام دانشجو،  تهران: انتشارات سازمان چریکهای فدائی خلق ایران.
-         تیلی، چارلز (1385)، از بسیج تا انقلاب، ترجمه علی مرشدی زاد، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
-     جمعی از پژوهشگران (1387)، جنبش چپ به روایت اسناد ساواک: حزب دموکرات کردستان ایران، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات.
-         جمعی از پژوهشگران (1387)، حزب توده از شکل‌گیری تا فروپاشی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
-         بهروز، مازیار (۱۳۸۰)، شورشیان آرمان­خواه، ترجمه مهدی پرتوی، تهران: انتشارات ققنوس
-         جزنی، بیژن (1355)، پنج رساله، انتشارات سازمان چریکهای فدایی خلق ایران.
-         علوی، سید محمدصادق (1379)، بررسی مشی چریکی در ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
-     حسن‌زاده، اسماعیل (1384)، «دیدگاه و موضع‌گیری‌های سازمان چریک‌های فدایی خلق در قبال انقلاب اسلامی ایران»، پژوهشنامه متین، شماره 26، صفحه 70 تا 45.
-         رنجبران، داود (1385)، جریان‌های مارکسیسم دانشجویی در ایران، تهران: ساحل اندیشه تهران(سات).
-         شمس، وحید (1395)، بررسی اطلاعاتی احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی.
-     طالبان، محمدرضا (1388)، روش شناسی مطالعات انقلاب باتاکید بر انقلاب اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی.
-         لطفی، انوشیروان، شاهسوندی، سعید (1368)، دو مقاله نقد و تفسیر سازمان فدائیان خلق، تهران: اطلاعات
-         صدرشیرازی، محمدعلی (1395)، سازمان چریک‌های فدایی خلق، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-         قوامی، زینب، غفاری هشجین، زاهد، مرشدی زاد، علی (1395)، «انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی (دانشگاه همدان)، سال ششم، شماره 3، صفحه 40-21.
-         نگاهی به تاریخچه سازمان فدائیان خلق (1375)، تهران: انتشارات سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
-         نادری، محمود (1390)، چریک های فدایی خلق، جلد دوم (انقلاب اسلامی و بحران در گفتمان)، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
-         یغما، احمد (1382)، بحران در تشکل های سیاسی چپ (کتاب الکترونیک)، قابل دسترسی در: 
   ahmadyaghma.blogfa.com
-     سایت کارآنلاین (10/10/1397)، سیاست حزب چپ ایران (فدائیان خلق) پیرامون تشکیل بلوک چپ، اتحاد نیروهای جمهوری خواه، همکاری و اتحاد عمل، قابل دسترسی در:
-     سایت کارآنلاین (17/10/1396)، فراخوان برای راه اندازی و شرکت در تظاهرات و تجمع ها در حمایت از اعتراضات مردمی، قابل دسترسی در:
-         سایت کارآنلاین (10/10/1398)، علیه تشدید فشار به فعالان مدنی و سیاسی، قابل دسترسی در:
-         سایت کارآنلاین (16/11/1396)، از دختران خیابان انقلاب حمایت کنیم، قابل دسترسی در:
-         سایت کارآنلاین (2/9/1398)، پیام شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق (اکثریت) به فدائیان خلق، قابل دسترسی در:
-     سایت کارآنلاین (10/10/1397)، سیاست حزب چپ ایران (فدائیان خلق) پیرامون تشکیل بلوک چپ، اتحاد نیروهای جمهوری خواه، همکاری و اتحاد عمل، قابل دسترسی در:
-         سایت کارآنلاین (15/2/1392)، نامه شاهرخ زمانی به بانکی مون، ناوی پیلان و احمد شهید، قابل دسترسی در:
-         سایت اخبار روز (26/11/1385)، مسعود نقره کار، فرخ نگهدارو اعاده حیثیت از یک قربانی ترورشخصیت، قابل دسترسی در:
http://www.asre-nou.net/1385/esfand/26/m-negahdar.html

- سایت کار آنلاین (1/7/1394)، گزارش یادمان قربانیان کشتار زندانیان سیاسی ایران در تابستان سال ۱۳67، قابل دسترسی در:

https://www.kar-online.com/node/9763

-         سایت کار آنلاین (11/02/1392)، برنامه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، قابل دسترسی در

https://kar-online.com/node/6284

-         سایت حزب مشروطه ایران (29/12/2009)، این رژیم باید برود، قابل دسترسی در:
https://www.irancpi.party/ArticleDetail/589/:
-         سایت حزب مشروطه ایران، هفدهم ماه دی، روز زن در ایران، قابل دسترسی در:
-         سایت حزب مشروطه (25/7/1396)، سخنرانی اخیر آقای ترامپ درباره استراتژی ایران، قابل دسترسی در:
https://www.irancpi.party/ArticleDetail/440/
-         سایت حزب مشروطه ایران (28/10/2016)، 7 آبان روز بزرگداشت کوروش، قابل دسترسی در:
-         سایت حزب مشروطه ایران (28/09/1375)، بنیادنامه حزب مشروطه ایران، قابل دسترسی در:
https://www.irancpi.party/Content/UploadedFiles/bonyadnaame_CPI_8_20_2020.pdf
-         سایت حزب مشروطه ایران (25/6/1397)، سند پیوست به منشور حزب مشروطه ایران، قابل دسترسی در:
https://www.irancpi.party/Pages/73
-         سایت حزب مشروطه ایران (28/11/1388)، زندانیان فراموش نشده اند، قابل دسترسی در:
-         سایت حزب مشروطه ایران (30/1/1393)، ضرب و شتم زندانیان بند 350 اوین، قابل دسترسی در:
-         سایت حزب مشروطه ایران (28/5/1393)، هشدار مکارم شیرازی را به شدت محکوم می کنیم، قابل دسترسی در:
-         سایت حزب مشروطه ایران (1/2/1396)، نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری اسلامی ایران، قابل دسترسی در:
-         سایت حزب مشروطه ایران (27/8/1386)، آنچه می خواهیم، قابل دسترسی در:
-         سایت حزب مشروطه ایران (13/11/1381)، میثاق با مردم، فراخوانی برای اتفاق، قابل دسترسی در:
-     سایت حزب مشروطه ایران (16/6/1391)، در رابطه با توافنامه حزب ذموکرات کردستان ایران و حزب کوموله کردستان ایران، قابل دسترسی در:
-         سایت حزب مشروطه ایران (20/8/1385)، قطعنامه کنگره ششم حزب مشروطه ایران، قابل دسترسی در:
-         سایت حزب مشروطه ایران (22//2/1387)، هر اقدام تروریستی محکوم است، قابل دسترسی در:
-         سایت حزب مشروطه ایران (20/1/1398)، ایجاد تفرقه به نام حمایت از شاهزاده، قابل دسترسی در:
-         سایت حزب مشروطه ایران (8/11/1382)، اطلاعیه، قابل دسترسی در:
-         سایت حزب مشروطه (24/10/1385)، اعلامیه شورای مرکزی حزب مشروطه ایران، قابل دسترسی در:
-         سایت حزب مشروطه ایران (بی‌تا)، اعضای شورای مرکزی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)، قابل‌دسترسی در:
-         سایت حزب مشروطه ایران (25/6/1397)، سند پیوست به منشور، کنگره دوازدهم، قابل‌دسترسی در:
-         سایت حزب مشروطه ایران (1/9/1397)، حقوق زنان و کودکان، پیوست به منشور، کنگره سوم، قابل‌دسترسی در:
-         سایت حزب مشروطه ایران (1/5/1389)، حزبی برای اکنون و آینده ایران، قابل‌دسترسی در:
 
-       Calvert, Peter (1990) Counter Revolution, Milton Keynes, United Kingdom, Open University Press.
-       Joseph olgin, Moissaye (1935),Trotskyism: Counter-Revolution in Disguise, New York: Workers Library Publishers.
-       Pezhmann Dailami (1992) The Bolshevik revolution and the genesis of communism in Iran, 1917–1920, Central Asian Survey, 11:3, 51-82, DOI: 10.1080/02634939208400780
-       Franzén, J. (2017). Communism in the Arab World and Iran. In N. Naimark, S. Pons, & S. Quinn-Judge (Eds.), The Cambridge History of Communism (The Cambridge History of Communism, pp. 544-569). Cambridge: Cambridge University Press.
-       Hiro, Dilip (2013). "Fedai Khalq". A Comprehensive Dictionary of the Middle East. Interlink Publishing. pp. 483–9. ISBN 9781623710330.
-       Vahabzadeh, Peyman (28 March 2016) [7 December 2015]. "FADĀʾIĀN-E ḴALQ". In Yarshater, Ehsan (ed.). Encyclopædia Iranica. Bibliotheca Persica Press. Retrieved 1 August 2016.
-       Holliday, Fred (2003), “Counter Revolution”, in Jack Goldstone, Revolutions: A Theoretical, Comparative and Historical Studies, New York, Wadsworth
-       Tilly, Charles (1963), “The Analysis of a Counter revolution”, History and Theory, Vol.3, No. 1. Pp 30-58.
-       Marcuse, Herbert (1972), Counter Revolution and Revolt, USA.: Beacon Press Boos.
-       Wang, Ming ( 1971), China Cultural Revolution or Counter Revolutionary Coup? (Moscow: Novosti Press Agency Publication House).
-       Mrphy, Kevin(2007), Revolution and Counter revolution: Class Stuggle in Moscow Metal Factory, New York, Berghahn.
-       Fraser Glenda, “Basmachi” in Central Asian Survey, Vol 6, No.1, pp. 1-73, No . 2, pp. 1-42, 1987.