بررسی تطبیقی بازنمایی خاطراتی روسیه و انگلیس در حوزه‌های اجتماعی و دولتی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در نگرش ایرانیان، در سطح دولتی و اجتماعی، اصل عدم مداخله فراتر از اصلی حقوقی است و حساسیت نسبت به مداخله بیگانگان تا جایی است که دغدغه اولیه در ارتباط با بیرون از مرزها بیش از همکاری یا تعامل مبارزه با مداخله خارجی‌ها انگاشته می‌شود. این تلقی، که ریشه در خوانش هزاران سال تاریخ ایران دارد، موجب شکل‌گیری پدیده‌ای شده که در این پژوهش «فراخاطره مداخله بیگانه» نامگذاری شده است. در حوزه دولتی یادآوری تجاوزهای کشورهای خارجی راه‌کار مدیریت گذشته برای تثبیت هویتی سیاست خارجی استکبارستیزانه است. با این وجود سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به اقتضای نیازهای خود روابطی را با قدرت‌های بزرگ و حتی دشمنان تاریخی خود برقرار کرده است. دو نمونه از مهم‌ترین مخاطبان خاطراتی ایران در این زمینه هم روسیه و انگلیس هستند بر اساس نظریه سیاست خاطره، شیوه بازنمایی خاطرات مقدمه ای ضروری و حیاتی در راستای مشروعیت بخشی به جهت گیری خصمانه یا دوستانه در قبال کشورهای خارجی است. سوال پژوهش این است که رویکرد خاطراتی دولت در رابطه با خاطره مداخله‌های روسیه و انگلیس چیست و این رویکرد تا چه میزان مورد پذیرش اجتماعی قرار گرفته شده است؟ در پاسخ گفته می‌شود بازنمایی خاطراتی انگلیس در حوزه دولتی مبتنی بر «سیاست یادآوری» خصومت‌های گذشته است و به دلیل تطابق خاطره رسمی و غیررسمی از مشروعیت کامل در حوزه اجتماعی برخوردار می‌باشد اما بازنمایی خاطراتی دولتی در قبال روسیه مبتنی بر «سیاست فراموشی» است و به دلیل عدم تطبیق این جهت‌گیری با تصور رایج خاطراتی مردم از روسیه، با مقاومت خاطراتی مواجه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the representation of Russian and British memories in the social and governmental spheres in Iran

نویسنده [English]

  • Saman Fazeli
Ph.D. Student in International Relation, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

In Iran's foreign policy, the non-intervention principle is beyond the legal principle and has a fundamental aspect in Iranian philosophy and worldview in its view of the outside world. It is as if the primary function and primary concern in relation to outside borders is to combat foreign intervention, rather than cooperation or interaction. This perception has led to the formation of a phenomenon that in this study has been called “the metamemory of stranger intervention”. Two examples of the most important audience of Iranian memories in this regard are Russia and Britain. However, the foreign policy of the Islamic Republic of Iran has both extroverted and active aspects and has also established relations with the great powers and even its historical enemies according to their political, security and economic needs. The question of this research is what is Iran's politics of memory towards Russia and Britain? In response, it is said that Iran's memory policy towards Britain is based on the "politics of remembrance" of past hostilities and has full legitimacy due to consensus memories and the matching of formal and informal memory, but in relation to Russia it is based on the politics of forgetting and the use of silencing techniques and alternative narration, , but this approach has created resistance in the realm of informal memory and the attitude of inconsistency between the present orientation and the common perception of people's memories of Russia has provoked social reactions and delegitimize the development of relations with Russia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • politics of memory
  • xenophobia
  • conspiracy theory
  • ‌ Iran
  • Russia
  • Britain
ایرنا (۰۲/۰۲/۱۳۹۹)، « کاظم جلالی: خیلی‌ها در غرب تمایلی به توسعه روابط ایران و روسیه ندارند»، قابل دسترسی: www.irna.ir/news/83759204/
ایسنا (۱۳/۰۷/۱۴۰۰)، « امیرعبداللهیان: ایران عزم جدی برای توسعه روابط همه‌جانبه با روسیه دارد»، قابل دسترسی: https://www.isna.ir/news/1400071309046/
آبراهامیان، یرواند؛ اشرف، احمد و همایون کاتوزیان ، محمد علی (۱۳۹۲)، جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران، ترجمه محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نی.
آدورنو، تئودور؛ هابزبام، اریک؛ سعید، ادوراد؛ گلیوچ، گرام و کیلبی، جین (۱۳۹۶)، خاطره، تاریخ و تروما؛ سیاست و ابداع خاطره،  سپیده برزو، تهران: خرد سرخ.
بهار، ملک‌الشعرا (۱۳۸۷)، دیوان اشعار، تهران: نگاه.
بهنود، مسعود (۱۳۸۵)، ۲۷۵ روز بازرگان، تهران، تهران: علم.
تابناک (۱۶/۰۲/۱۴۰۰)، « ولایتی: مخالفان رابطه ایران و روسیه، غرب باور هستند»، قابل دسترسی: tabnak.ir/004PBv
تاریخ ایرانی (۰۴/۰۴/۱۳۹۰)، « ماجرای حذف شعار مرگ بر شوروی به روایت سفیر سابق ایران در مسکو»، قابل دسترسی: http://tarikhirani.ir/fa/news/825
جوادی یگانه، محمدرضا؛ برزو، سپیده و شهیدی، مهشید (۱۳۹۵)، سیاست خاطره در فضای شهری: مطالعه موردی موزه‌های تاسیسی پس از انقلاب در شهر تهران»، مطالعه فرهنگ- ارتباطات، ۱۷(۳۴)
خبرگزاری دانشجو (۱۳۹۷)، « ولایتی: ترکمانچای هم نسخه فارسی داشت، ولی برجام نداشت! /مصدق به آمریکا خوش بین بود و جوابش را گرفت/ قدرت موشکی و منطقه‌ای ایران را به کوری چشم آمریکا حفظ می‌کنیم»، قابل دسترسی در: snn.ir/002t7j
خبرآنلاین (۳۰/۱۰/۱۴۰۰)، « سند تفاوت روسیه‌ امروز با روسیه دوره قاجار از نگاه عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس»، قابل دسترسی: khabaronline.ir/news/1594406
داودی، علی‌اصغر (۱۳۹۱)، «نقش حافظه جمعی در بروز منازعات قومی»، جامعه‌شناسی ایران، دوره ۱۳،‌شمار ۱-۲، صص. ۱۵۲- ۱۳۰.
رسولی، محمد (۱۳۹۴)، «نگاهی به روابط برون‌گروهی دیاسپورای ارمنی با تکیه بر مفهوم حافظه جمعی»، فصلنامه علوم اجتماعی، سال ۲۵، شماره ۷۰.
شریعتی، سارا و سروش‌فر، زهره (۱۳۹۵)، «بررسی سیاست زمانی حاکم بر تقویم ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران / دوره ۶، شماره ۱، صص. 89-67
شمیم، علی‌اصغر (۱۳۸۷)، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران: بهزاد
فارسی‌خامنه‌ای (۱۴/۱۱/۱۳۷۳)، « بیانات در خطبه‌های نمازجمعه»، قابل دسترسی: https://khl.ink/f/2739
فتاحی‌زاده، ابوذر (۱۳۹۵)، «سیاست خاطره: مقدمه‌ای بر رهیافتی نو به سیاست و تاریخ»، سیاست، ۴۶ (۴). صص. ۹۵۹-۹۷۷.
فرزبد، محمدمهدی، چوپ‌دستی، حیدر (۱۳۹۷)، «حافظه جمعی نسل‌ها از جنگ ایران و عراق»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات،‌سال چهاردهم، شماره ۵۰.
فرزبد، محمدمهدی، رضایی، احمد و چوب‌دستی، حیدر (۱۳۹۷)، «حافظه جمعی و هویت ایرانی»، مطالعات ملی، ۷۳، سال نوزدهم، شماره ۱.
کاظمی، ‌کاظم و مصطفی‌پور، علی (۱۳۹۲)، «حافظه جمعی قوم کرد و رابطه آن با نگرش نظام هویتی»، جامعه‌شناسی ایران، سال چهاردهم، شماره ۱، صص. ۱۷۲- ۱۴۲.
کریمی، علی (۱۳۹۲)، «حافظه جمعی و فرایند هویت‌یابی: تاملی سیاستگذارانه»، مطالعات ملی، سال چهاردهم، شمار ۲.
میلانی، عباس (۱۳۹۲)،‌ نگاهی به شاه، تورنتو: پرشن سیرکل.
ویژه‌نامه سفر سفر رئیس‌جمهوری ایران به روسیه (۱۴۰۰)، «حمله گسترده و متمرکز به روابط ایران با روسیه نوین».
Ariely, Gal (2019), “National Days, National Identity, and Collective Memory: Exploring the Impact of Holocaust Day in Israel”, Political Psychology, Vol. 0, No. 0.
Cherviatsova, Alina (2020), “Memory as a battlefield: European memorial laws and freedom of speech”, The International Journal of Human Rights,
Craik, Tulving (2020), The Oxford Handbook of Memory, Oxford University Press
Jaskulowski, Krzysztof (2017), “Politics of memory in Upper Silesian schools: Between Polish homogeneous nationalism and its Silesian discontents”, Memory Studies
Jõesalu, Kirsti and Kõresaar, Ene (2013), “Continuity or Discontinuity: On The Dynamics of Remembering “Mature Socialism”, Estonian Post-Soviet Remembrance Culture, Journal of Baltic Studies, Vol. 44, No. 2, pp. 177–203
Katz, Max (2013), “Sites of Memory in Hindustani Music: Yusuf Ali Khan and the Sitar Shops of Lucknow”, Ethnomusicology Forum, Vol. 23, No. 1, 67–93
Langenbacher, Eric (2010) Power and the Past Collective Memory and International Relations, Washington, D.C., Georgetown University Press
Lavinia Stan and Nadya Nedelsky, (2015) Post-Communist Transitional Justice: Lessons from 25 Years of Experience, Cambridge: Cambridge University Press,
Maria Mälksoo (2017), “‘Memory Must Be Defended’: Beyond the Politics of Mnemonical Security”, Security Dialogue
Rusu Mihai, Stelian (2017), “ Transitional Politics of Memory: Political Strategies of Managing the Past in Post-communist Romania”, Europe-Asia Studies,
Schudson, Michael (1997), “Lives, laws, and language: Commemorative versus non‐commemorative forms of effective public memory”, TheCommunication Review, Vol. 2(1),
Snyder, Timothy (2004), The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999, New edition, Connecticut: Yale University Press
Sodaro, Amy (2018), Exhibiting Atrocity, Memorial Museums and the Politics of Past Violence, New Brunswick, Camden, and Newark, New Jersey, and London: Rutgers Universit y Press
Verovšek, Peter J (2016) " Collective memory, politics, and the influence of the past: the politics of memory as a research paradigm", Politics, Groups, and Identities
Verovsek, Peter J (2017), “Memory, Narrative, and Rupture: The Power of the Past as a Resource for Political Change”, Memory Studies
Wang, Zheng (2018), Memory Politics, Identity and Confict Historical Memory as a Variable, Basingstoke: Palgrave Macmillan
Williams, Jame (2014), (Re)Constructing Memory: School Textbooks, Washington: George University
Wills, John S. (2005), “Some people even died’: Martin Luther King, Jr, the civil rights movement and the politics of remembrance in elementary classrooms”, International Journal of Qualitative Studies in Education, Volume 18, Issue 1
Ram, Haggay (2000), “The immemorial Iranian nation? School textbooks and historical memory in post-revolutionary Iran”, Nations and Nationalism 6 (I), pp. 67-90.