استعاره مفهومی «مباحثه، جنگ است» در مناظره‌های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری 1400 ایران (براساس نظریه لیکاف - جانسون)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی،‌ دانشکده حقوق و علوم سیاسی،‌دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد، ایران

2 دانشیار علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد، ایران

چکیده

مناظره‌‌های برگزار شده در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بستری را برای ارائه بینش، ارزش و آسیب‌‌شناسی فراهم ساخت که برگرفته از عبارت‌‌های استعاری در جهت انتقال و انعکاس گزاره‌‌های مفهومی در تأمین اهداف سیاسی، خواسته‌‌های سیاسی و انگیزش احساسات مناسب فضای ذهنی مخاطبان بود و توانست با تجربه و اصطلاحات روزمره زندگی، به درک بهتر مسائل و بحران‌های حوزه‌‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کمک کند. «جورج لیکاف» و «مارک جانسون»، با به چالش کشیدن دیدگاه‌های استعاره کلاسیک که به حوزه ادبیات و بلاغت محدود شده بود این روش را به حوزه‌های سیاسی و فلسفی سرایت دادند و نقش استعاره‌‌ها را در مفاهیم و نه در واژه‌‌ها؛ در زندگی روزمره و نه در بین دانشمندان و اصحاب هنر و سرانجام استعاره را یک فرایند اجتناب‌‌ناپذیر از اندیشه و استدلال در درک بهتر مسائل مربوط به حوزه‌‌های گوناگون مربوط به انسان، دانستند. هدف از مطالعه حاضر پاسخ به این پرسش اصلی است که چه استعاره‌‌ی کلیدی به صورت پنهان‌‌سازی و برجسته‌‌نمایی در این مناظرات تلویزیونی مورد کاربرد قرارگرفته است؟ این مقاله به روش «اکتشافی» و با استفاده از نرم‌‌افزار «تحلیل داده‌‌های کیفی» مورد تفسیر و تبیین قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌‌دهد که بحث‌‌ها معمولاً از الگوهایی پیروی می‌‌کنند که شبکه‌‌ی مفهومی جنگ را تا حدودی ساختاربندی نموده و از استعاره‌‌های زبانی‌‌ای چون نفوذی، میدان، فرمانده، خنثی‌‌سازی، قدرت، تخریب، و شکست استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conceptual metaphor of argument is war" in televised debates on Iran's 2021 presidential election (based on Lakoff and Johnson theory)

نویسندگان [English]

  • Seyedhashem Moniri 1
  • Seyyed Hossein Athari 2
1 Department of Political Sciences, Faculty of Law and Political Sciences Ferdowsi University of Mashhad; Mashhad, Iran
2 Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad; Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The debates in the thirteenth presidential election provided a platform for insight, value, and pathology, derived from metaphorical expressions to convey and reflect conceptual propositions in the pursuit of political goals, political aspirations, and the motivation of the audience to feel appropriate. And was able to help with a better understanding of issues and crises in the political, economic, cultural and social spheres with the experience and terms of everyday life. "George Lakoff" and "Mark Johnson", by challenging classical metaphorical views limited to literature and rhetoric, extended the method to the political and philosophical realms, emphasizing the role of metaphors in concepts rather than words; In everyday life, not among scientists and artists, and finally metaphor was considered an inevitable process of thought and reasoning to better understand issues related to various areas of human life. The purpose of this study is to answer the main question: what key metaphor has been used in the form of hiding and highlighting in these televised debates? This article has been interpreted and explained by "exploratory" method and using "Qualitative Data Analysis" software. Research findings show that the debates usually follow patterns that have structured the conceptual network of war to some extent and have used linguistic metaphors such as infiltration, field, commander, neutralization, power, destruction, and defeat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptual Metaphor
  • Election
  • Iran
  • TV Debate
  • War Metaphor
افراشی، آزیتا. (1397). استعاره و شناخت. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. [ طاقچه EPUB]
اودی، برایان. (1388). راهنمای کاربردی پیروزی در انتخابات: خودآموز برنامه‌‌ریزی ستادهای انتخاباتی. ترجمه محمدصادق الحسینی. تهران: نگاه معاصر.
پورابراهیم، شیرین. (1399). «استعارة انتخابات و مفهوم‌سازی خودی/غیرخودی در سرخط روزنامه‌های ایران: دیدگاه تحلیل انتقادی استعاره». فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی، 3(3)، 25-40. Doi:10.30473/il.2020.49655.1318d
جانسون، مارک. (1400). بدن در ذهن: مبنای جسمانی معنا، تخیل و استدلال. ترجمه جهانشاه میرزابیگی. چاپ پنجم. تهران: آگاه.
جانسون، مارک. (1399). ذهن جسمانی، معنا، و خِرد: چگونه بدن‌‌های ما به فهم منجر می‌‌شود. ترجمه جهانشاه میرزابیگی. تهران: آگاه.
چارتریس -  بلک، جاناتان. (1398). تحلیل انتقادی استعاره: رویکردی شناختی پیکره‌‌ای. ترجمه یکتا پناه‌‌پور. تهران: لوگوس.
چومسکی، نعام. (1374). ساخت‌‌های نحوی. ترجمه احمد سمیعی. چاپ دوم. تهران: خوارزمی.
چهارسوقی امین تینا، سلطانی سید علی اصغر، حجازی محمدجواد. (1398). «رتوریک سیاسی و الگویابی پارلمانی در نطق‌های عمومی فراکسیون امید و ولایت». جستارهای زبانی. ۱۳۹۸؛ ۱۰ (۳) :۲۱۳-۲۳۹. Dor:20.1001.1.23223081.1398.10.3.1.7
دالمایر، فرد. (1389). زبان و سیاست. به اهتمام و ویراستاری عباس منوچهری. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
دوسوسور، فردینان. (1378). دوره زبان‌‌شناسی عمومی. ترجمه کوروش صفوی. تهران: هرمس.
روستا، احمد؛ خویه، علی. (1394). تاکتیک‌‌ها و تکنیک‌‌های تبلیغات. تهران: سیته.
ژوزف، جان. (1395). زبان و سیاست. ترجمه مصطفی شهیدی تبار. تهران: دانشگاه امام صادق (ع). [فیدیبو]
فیارتز، کورت. (1390). «تصحیح فرضیه توارث: تعامل میان سلسله مراتب استعاری و مجازی»، در: استعاره و مجاز با رویکردی شناختی. ترجمه فرزان سجودی، لیلا صادقی، تینا امراللهی. تهران: نقش جهان. صص95-125.
لی، دیوید. (1397). زبان‌‌شناسی شناختی: یک مقدمه. ترجمه جهانشاه میرزابیگی. تهران: آگاه.
لیکاف، جورج؛ جانسون، مارک. (1400). استعاره‌‌هایی که با آن‌‌ها زندگی می‌‌کنیم (به پیوست مقاله نظریه معاصر استعاره). ویراست دوم. چاپ چهارم. ترجمه جهانشاه میرزابیگی. تهران: آگاه.
لیکاف، جورج؛ ترنر، مارک. (1399). فراسوی عقل سرد (راهنمای تخصصی استعاره‌‌ی شعری). ترجمه مونا بابایی. تهران: نویسه پارسی.
لیکاف، جورج؛ جانسون، مارک. (1399). فلسفه جسمانی: ذهن جسمانی و چالش آن با اندیشه غرب. جلد اول. ترجمه جهانشاه میرزابیگی. چاپ چهارم. تهران: آگاه.
کوچسس، زولتان. (1394). استعاره در فرهنگ: جهانی‌‌ها و تنوع. ترجمه نیکتا انتظام. تهران: انتشارات سیاهرود.
کوچش، زولتان. (1398). استعاره‌‌ها از کجا می‌‌آیند؟ شناخت بافت در استعاره. ترجمه جهانشاه میرزابیگی. چاپ دوم. تهران: آگاه.
کوچش، زولتان. (1398). استعاره مقدمه‌‌ای کاربردی. ویراست دوم. چاپ سوم. ترجمه جهانشاه میرزابیگی. تهران: آگاه.
مرادپیری، هادی؛ شربتی، مجتبی. (1392). آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس. ویراست دوم. تهران: سمت.
نجف زاده، مهدی؛ شفیع زاده برمی، سمانه. (1398). «تحلیل استعاره‌های مفهومی مناظره‌های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری سال 1396». فصلنامه علمی رسانه‌های دیداری و شنیداری، 13(29)، 77-103. Doi:10.22085/javm.2019.88646
نورمحمدی، مهتاب؛ دبیرمقدم، محمد. (1398). «تحلیل انتقادی استعاره‌ها در مناظره‌های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری 1396 ایران». فصلنامه علمی رسانه‌های دیداری و شنیداری، 13(30)، 227-252. Doi:10.22085/javm.2019.165433.1222
ویتگنشتاین، لودویگ. (1393). پژوهش‌‌های فلسفی. ترجمه فریدون فاطمی. چاپ هفتم. تهران: مرکز.
هیوود، اندرو. (1399). سیاست. ترجمه عبدالرحمن عالم. چاپ دهم. تهران: نی.
Bowyer, Richard. (2007). Dictionary of Military Terms. Third Edition. London: A&C Black.
Heywood, Andrew. (2015). Political Theory: An Introduction. 4th Edition. London: Red Globe Press.
Lakoff, George. (1993). "The Contemporary Theory of Metaphor", In: Metaphor and Thought. Edited by Andrew Ortony. Seconed Edition. Cambridge University Press. Pp. 202-251.
Lukin, Annabelle. (2018). War and Its Ideologies: A Social – Semiotic Theory and Description. Singapore: Springer.