بررسی منابع درسی تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران (1و2)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله منابع درسی تاریخ تحوّلات سیاسی- اجتماعی ایران (منابع اصلی و کمکی) مورد بررسی قرار می گیرد. سوال اصلی این مقاله این است: آیا منبع (یا منابعی) در زبان فارسی وجود دارد که بتواند مطالب درسهای تحوّلات سیاسی- اجتماعی ایران (1و2 به صورت جداگانه) را پوشش دهد. منبع استاندارد و مورد قبول باید از شرایط زیر برخوردار باشد: به صورت کتابی انتشار یافته و قابل دسترس باشد؛ 2. حداقل سرفصلهای مصوّب درس را پوشش دهد؛ حتّی الامکان دارای پشتوانه ای نظری باشد؛ بیانی واقع‌گرایانه و فارغ از گرایش از حوادث داشته باشد؛ و... بنابراین سوال در مورد هر کدام از این موارد پرسش‌های فرعی این پژوهش را تشکیل می دهند.
از آنجایی که منابع گسترده‌ای (بویژه منابع فرعی) برای این درس وجود دارد، معیار انتخاب آنها منابعی است که مورد استفاده اساتید تاریخ تحوّلات در حال حاضر قرار می گیرند. به دلیل اینکه این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی صورت می گیرد، از بیان فرضیه احتراز می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی منابع درسی تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران (1و2)

چکیده [English]

In this article, the author tries to have a glance on the texts about political and social history in contemporary Iran (a course taught in political science discipline in Iranian universities), and give an understanding about the difficulties observed about these texts. The texts are divided into two parts: Those written as textbooks, and those written for other purposes, but used as textbooks. Some elements are considered as the necessities of these textbooks: To be published as a book; to adapt with the conditions considered by the ministry of science, research and technology in Iran; to be free from bias; and so on.
The textbooks are those used by the university professors. The method in this article is descriptive and analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • بررسی منابع درسی تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران (1و2)