عوامل ساختاری ناکارآمدی ارتش شاهنشاهی در جلوگیری از سقوط نظام سلطنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سلسلة سلطنتی پهلوی در ایران با کودتا و به کمک نیروهای نظامی به قدرت رسید. با توجه به نقش نظامیان در به قدرت رسیدن پهلوی‌ها و با هدف استفاده از نظامیان در محافظت از نظام سلطنتی، ارتش در زمان پادشاهی پهلوی اول و دوم، بازسازی و تقویت شد. به‌رغم تقویت ارتش به عنوان مهم‌ترین ابزار کسب و حفظ قدرت در پادشاهی پهلوی، پس از آغاز جریان انقلاب اسلامی، وجود ارتش قدرتمند نتوانست مانع سقوط نظام سلطنتی شود. عوامل متعددی از درون و بیرون با تأثیرگذاری بر نیروهای نظامی، در ناکارآمدی ارتش در دفاع از نظام سلطنتی مؤثر بود. در این مقاله عوامل درونی نشأت‌گرفته از ساختار ارتش به عنوان عوامل ساختاری مؤثر در بروز انفعال در ارتش، در مواجهه با جریان انقلاب و جلوگیری از سقوط نظام پادشاهی، مورد بررسی قرار گرفته و نقش هریک از این عوامل و چگونگی تأثیرگذاری آنها تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Structural Factors Which Made The Iranian Royal Army Weak To Defend The Pahlavi Dynasty

چکیده [English]

The Pahlavi royal dynasty was established in Iran by military coup-d’état, Reza Shah, its founding father, and his son Mohammad Reza Shah, reorganized and reinforced the army to protect their throne. This army had a vital role in the establishment and protection of Pahlavi dynasty. But, after the debut of Islamic Revolution, the royal army failed to defend the Pahlavi dynasty’s dominance and to prevent its collapse .This article seeks to answer why did the Iranian royal army fail to protect the Pahlavi kingdom? The article proposes that the answer lies in some structural factors/features of the Iranian royal army which made it too weak to defend the Pahlavi dynasty. These structural factors/features will be introduced and their effects on the royal army behavior in confronting of Islamic Revolution will be analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pahlavi royal dynasty
  • Islamic Revolution
  • royal army
  • Reza Shah
  • Mohammad Reza Shah