ایدئولوژی سید قطب و اسلام رادیکال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در حال حاضر گروه های افراطی و سازمان های تروریستی ِ فعال در جهان اسلام از روش ها و شیوه هایی استفاده می کنند که به هیچ عنوان قابل انطباق با آموزه های اسلام نیست. این در حالی است که این سازمان ها، اعمال خویش را تنها شکل صحیح احیای اصول اسلام تلقی می کنند. فعالیت گروه های تروریستی تاکنون از منظرهای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است اما در این مجال، فرآیند گسترش توده ای این افکار از طریق بازخوانی روند تدوین و تکوین آنها صورت می گیرد. در پرتو رمز گشایی از اسطوره های سید قطب، فرصت ها و محدودیت های اندیشه وی در تکوین سازه ذهنی اسلام گرایان رادیکال تحلیل می شود و تحلیل فنی جهان بینی و استعاره های سید قطب، استعداد محیط نهادی شکل گرفته در خاور میانه را در ایجاد و باز تولید بنیادگرایی و تروریسم مشخص می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SEID QOTB AND RADICAL ISLAM

چکیده [English]

Nowadays ,extremist groups and terrorist organizations active in Islamic World use ways and mechanism not applicable with Islamic doctrines. In spite of this, they consider their actions the only correct form to revive Islamic doctrines .This essay studies the massive proliferation of this thought by rereading the process of its formation. Decoding the myths of Seid Qotb , analyses the chances and the limitations of his thought in the formation of the radical Islamists mentality. In effect ,the potentiality of institutional environment formed in Middle East to create and recreate Fundamentalism a Terrorism will be clear.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radical Islam
  • Mentality
  • Institutional environment
  • Myth
  • Community(Jamaat)
  • Sovereignty
  • Ignorance(Jaheleyyat)
  • Holy War(Jehad)