علت ناکامی مصدق در تحقق استراتژی کنترل ارتش توسط نهادهای غیر نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق تلاش دارد موفقیت کودتا علیه دکتر محمد مصدق در 28 مرداد 1332 را با توجه به استراتژی وی در قبال نیروهای نظامی مورد بررسی قرار دهد ..
فرضیه این پژوهش این است که استراتژی مصدق برای کنترل نیروهای نظامی با استراتژی حفظ سلطنت در تضاد بود.. همین مساله باعث شد آنجائیکه نیاز بود مصدق دست به اقدام جدی برای تسلط کامل بر ارتش بزند، به علت احتیاط برای به خطر نیفتادن سلطنت،از اقدام خودداری کند . در ایام کودتا هم مصدق میان به صحنه آوردن مردم و کنترل کامل اوضاع و اقدام برای حفظ سلطنت در تردید بود .همین مساله باعث شد که نتواند اقدامی موثر در مقابل کودتا چیان انجام دهد.. در نتیجه بجای برخورد قاطع با نیروهای نظامی طرفدار سلطنت، با نیروهای اجتماعی طرفدار خود مقابله کرد .این وضعیت باعث شد که زمینه اجتماعی برای اقدام کودتاچیان فراهم شده و دولت وی سرنگون شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The present study aims at exploring the coup d’état which lead to Mosaddegh’s removal from power

چکیده [English]

The present study aims at exploring the coup d’état which lead to Mosaddegh’s removal from power in August 19, 1953 considering the strategies which were taken to control the Army. This study hypothesizes that the strategies taken to control the Army stood in sharp contrast with those strategies taken to preserve the Royal Regime. Whenever called for more control over the Army, Mosaddegh came to back off to avoid putting the Royal Regime into trouble. Mosaddegh showed a great deal of hesitation in making people rise up against the coup, bringing the challenge under control, and preserving the Royal Regime. This was the very cause of his failure in the face of coup. Such a hesitation came to make the situation ripe for the coup and his removal from power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mosaddegh
  • Army
  • Reign
  • America
  • King
  • Britain