رویکرد سازه‌انگارانه به زمینه‌های اجتماعی روابط ایران و امریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی زمینه‌ها و گرایش‌های موجود در ایران و امریکا در مورد کشور دیگر است. سؤال اصلی ما این است که نگرش ایرانی‌ها و امریکایی‌ها نسبت به کشور مقابل چگونه است و این نگرش چه تأثیری بر نوع نگاه آنها به روابط دو کشور بر جای می‌گذارد؟ در بررسی مختصری از ادبیات موجود در این مورد آشکار می‌شود بیشتر این ادبیات، بر روابط دولتمردان و دولت‌ها متمرکز است و این جای خالی تحقیقات و بررسی‌هایی را نشان می‌دهد که تمرکز اصلی خود را بر محیط، نگرش‌ها و گرایش‌های اجتماعی بگذارند.
بر اساس نگاه سازه‌انگارانه تمامی پدیده‌های اجتماعی از جمله گرایش‌های سیاست خارجی، به صورت اجتماعی برساخته می‌شوند و این شامل تصمیم‌های دو کشور در مورد طرف مقابل و وضعیت روابط دو کشور نیز می‌شود. بررسی برخی نظرسنجی‌ها و نگرش‌سنجی‌های موجود نشان می‌دهد وضعیت موجود در روابط دو کشور، بی‌ارتباط با نگرش‌های جاری در میان مردمان دو کشور نیست. این امر با یافته‌های برخی نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط نویسنده نیز همخوان است. وجود نگاه منفی و همراه با نقد نسبت به طرف مقابل سبب نمی‌شود که آنها به تقابل و تعارض گرایش داشته باشند، بلکه گرایش اصلی هر دو جامعه به حل‌وفصل تدریجی مشکلات موجود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Constructivist Approach to the Social Background of Relations between Iran and America

چکیده [English]

The main purpose of the present article is a study of the social trends of Iranian and American societies towards each other. The main question of the article is: what is the attitude of Iranians and Americans towards each others countries and how this influences the relations between the two states? A short survey on contemporary literature of Iran-US relations manifests that the main trend of the literature available is concentrated on states, governments and officials. That is why a different study on the two countries societies is necessary i.e. one concentrating on social inclinations and attitudes. According to the constructivist approach, all social phenomena including foreign policy are socially constructed. Surveying some opinion polls and attitude poll, I shall endeavor to prove that the current situation of the relations between the two countries is not irrelevant to the prevalent attitudes among the people in the two societies. That can be one of the obstacles of the solution of the crisis in Iran-US relations. Although the people of the two countries may have some pessimistic views toward each other, they do not agree with confrontation and struggle seeking a gradual settlement of the current problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran and America
  • Iranian attitude
  • American attitude
  • Constructivism