مقاله پژوهشی
چارچوب تحلیلی ساختار-کارگزار در سیاست خارجی ایران
چارچوب تحلیلی ساختار-کارگزار در سیاست خارجی ایران

ابراهیم آقامحمدی

دوره ششم، َشماره 4 ، آذر 1390

چکیده
  تحلیل و بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر نظریه های گوناگون و بعضا متعارض قرار دارد. اندیشمندان تلاش کرده اند تا با رویکردهای نظری متفاوتی همچون واقع گرایی، آرمان گرایی، سازه انگاری و تحلیل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نشانه شناسی  گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار آیت الله سیستانی
نشانه شناسی گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار آیت الله سیستانی

امیر محمد حاجی یوسفی؛ ابوالقاسم عارف نژاد

دوره ششم، َشماره 4 ، آذر 1390

چکیده
  جامعه قومی- فرقه ای عراق، بعد از سقوط بغداد در سال 2003 صحنه رقابت و منازعه گفتمان های متعددی بوده است. با توجه به تاثیرات بارز آیت الله سیستانی بر روند تدوین قانون اساسی و دولت سازی در شرایط جدید آن کشور، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل گفتمان مقوله سیاست خارجی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت
تحلیل گفتمان مقوله سیاست خارجی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت

محسن خلیلی؛ سمیه حمیدی

دوره ششم، َشماره 4 ، آذر 1390

چکیده
  نخستین مجلس شورای ملی عصر مشروطیت، می‌بایست نقشی دوگانه برعهده می‌گرفت: ازیک¬سو، مؤسس بود، زیرا، پیش از آن، نهادی وجود نداشت که بتواند بایستگی‌های دوران مدرن را به شکل متون قانونی درآورد؛ ازدیگرسو، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
موانع و فرصت‌های گسترش نقش چین در خاورمیانه
موانع و فرصت‌های گسترش نقش چین در خاورمیانه

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ مهدی فرازی

دوره ششم، َشماره 4 ، آذر 1390

چکیده
  در آغاز هزاره‌ی سوم در حوزه‌ی مطالعات سیاست بین‌الملل و بویژه تئوری‌های انتقال قدرت، ادبیاتی جدید رواج یافت که از آن با عنوان قدرت‌های در حال ظهور نام برده می‌شود. قدرت‌هایی که با توجه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحول مفهومی و مولفه های رژیم بین المللی امنیت غذایی
تحول مفهومی و مولفه های رژیم بین المللی امنیت غذایی

سید محمد کاظم سجادپور؛ امیر رضا احمدی خوی

دوره ششم، َشماره 4 ، آذر 1390

چکیده
  امنیت غذایی از جمله پدیده هایی است که سیاستگذاری جهانی را در سال های اخیر تحت تاثیر خود قرار داده است و به عنوان بحثی جدی در ادبیات روابط بین الملل وارد شده است . طی دو دهه گذشته از طریق نهادهای مربوط به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سیاست امنیتی-دفاعی مشترک اتحادیه اروپا پس از یک دهه (1999-2009)
سیاست امنیتی-دفاعی مشترک اتحادیه اروپا پس از یک دهه (1999-2009)

اردشیر سنایی؛ مصطفی عزیزآبادی فراهانی

دوره ششم، َشماره 4 ، آذر 1390

چکیده
  اتحادیه اروپا به منظور ارتقاء جایگاه خود در عرصه نظام بین‌الملل و ایفای نقش مؤثر در حوزه صلح و امنیت بین‌الملل و متعاقب آن تقویت ابعاد مختلف همگرایی اروپایی، سیاست امنیتی-دفاعی مشترک را در سال 1999 ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شورای امنیت سازمان ملل متحد و مسئله تعارض اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها با اصل حق حاکمیت ملی: مورد کوزوو
شورای امنیت سازمان ملل متحد و مسئله تعارض اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها با اصل حق حاکمیت ملی: مورد کوزوو

بهرام نوازنی؛ سکینه فرج زاده

دوره ششم، َشماره 4 ، آذر 1390

چکیده
  دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی از مهمترین اصول بنیادین حاکم بر سازمان ملل متحد است که به طرق مختلف از جمله در منشور این سازمان (بند 2 از ماده 1، بندهای 1، 4 و 7 از ماده 2، بند 3 از ماده 55، مواد 73-74 و ماده ...  بیشتر