مقاله پژوهشی
جان رالز و عدالت بین المللی
1. جان رالز و عدالت بین المللی

مسعود اخوان کاظمی؛ سارا ویسی

دوره هفتم، شماره 1 ، زمستان 1390

چکیده
  جان رالز برای تبیین مفهوم و جایگاه عدالت در عرصه بین¬المللی، اصولی را که از عرف بین¬الملل نشئت گرفته اند و بطور معقولانه¬ای می¬توانند مورد توافق همه دولت¬ها قرار گیرند، بعنوان یک مبنای مشترک ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
صوفی شالوده‌شکن: غزالی و واسازی عارفانۀ متن
2. صوفی شالوده‌شکن: غزالی و واسازی عارفانۀ متن

محمد رضا تاجیک

دوره هفتم، شماره 1 ، زمستان 1390

چکیده
  تاکید غزالی صوفی، هم‌چون سایر صوفیان، بر علم باطن (حقیقت) در برابر علم ظاهر است، و تاویل از این منظر، کوششی است برای پی بردن به معنی باطنی یک متن. بنابراین، در نظام اندیشگی غزالی تاویل به نوعی با شناخت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فرهنگ نگاری  تخصصی علوم سیا سی و روابط بین الملل در ایران : آسیب هاو راهکارها
3. فرهنگ نگاری تخصصی علوم سیا سی و روابط بین الملل در ایران : آسیب هاو راهکارها

رضا دلاوری

دوره هفتم، شماره 1 ، زمستان 1390

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناخت وضع موجود فرهنگ های تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل و فهم بهتر وضعیت این فرهنگ ها و شناسایی تنوع و فراوانی و آسیب ها و خلا های موجود در این زمینه سازماندهی گردیده است. در این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جدال اخلاق و سیاست در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی و نیکولو ماکیاولی
4. جدال اخلاق و سیاست در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی و نیکولو ماکیاولی

فرشاد شریعت؛ مهدی نادری باب اناری

دوره هفتم، شماره 1 ، زمستان 1390

چکیده
  مطالعه رابطه اخلاق و سیاست و ایجاد یک نوع تعامل میان نظریه اخلاقی و نظریه سیاسی، یکی از مسائل مهم علمی در حوزه فلسفه سیاسی است. خواجه نصیرالدین طوسی و نیکولو ماکیاولی ازجمله فیلسوفان و مردان سیاسی هستند ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اندیشه آرمانشهری در جمهور افلاطون: تفاوتها و تمایزها
5. اندیشه آرمانشهری در جمهور افلاطون: تفاوتها و تمایزها

حاتم قادری؛ مصطفی یونسی؛ عبدالرسول حسنی فر

دوره هفتم، شماره 1 ، زمستان 1390

چکیده
  افلاطون در "جمهور" بر اساس مبانی معرفتی و هستی¬شناسانه به صورتبندی آرمانشهری پرداخته است که می¬توان آن را جزء نخستین صورتهای اندیشه جامع و منسجم در باب سیاست دانست. این آرمانشهر از دیرباز مورد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی انتقادی و روش شناختی نظریه نقد ایدئولوژی اسلاوُی ژیژک
6. بررسی انتقادی و روش شناختی نظریه نقد ایدئولوژی اسلاوُی ژیژک

ایوب کریمی

دوره هفتم، شماره 1 ، زمستان 1390

چکیده
  نظریه نقد ایدئولوژی اسلاوی ژیژک به عنوان یکی از نظریه های عمده در حوزه ایدئولوژی اشتراکاتی با نظریه گفتمان ارنستو لاکلاو و چانتال موفه دارد اما در عین حال، ژیژک بر پیامدهای سیاسی رادیکال نظریه خود که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش رویداد های سیاسی صدراسلام در شکل گیری نخستین مناظره های کلامی
(مطالعه موردی سقیفه وجنگ صفین)
7. نقش رویداد های سیاسی صدراسلام در شکل گیری نخستین مناظره های کلامی (مطالعه موردی سقیفه وجنگ صفین)

منصور میراحمدی

دوره هفتم، شماره 1 ، زمستان 1390

چکیده
  فهم اندیشه ها و افکار سیاسی مسلمانان صدر اسلام از سویی در گرو مطالعه و بررسی رویدادهای سیاسی اجتماعی این دوران بوده ، از سویی دیگر، نیازمند فهم برداشت آنان از آموزه های مکنون در قرآن و سنت است. از این رو، ...  بیشتر