مقاله پژوهشی
پیش ‏نظریه‏ ای درباره روابط بین‏ الملل: نگاهی خاورمیانه ‏ای
پیش ‏نظریه‏ ای درباره روابط بین‏ الملل: نگاهی خاورمیانه ‏ای

نبی اله ابراهیمی

دوره 9، شماره 3 ، شهریور 1393، صفحه 7-36

چکیده
  هدف اصلی این نوشتار، بررسی زمینه‏های ارائه نوعی پیش نظریه اجماعی-بومی روابط بین الملل با نگاهی خاورمیانه‏ای است.با توجه به وجود عناصر نظری موجود در خاورمیانه، امکان ارئه نظریه‏ای غیر غربی وغیر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مناقشه هسته ای ایران : لیبرالیسم نهادگرا در مقابل نئو رئالیسم
مناقشه هسته ای ایران : لیبرالیسم نهادگرا در مقابل نئو رئالیسم

قدرت احمدیان؛ سعیده سادات احمدی

دوره 9، شماره 3 ، شهریور 1393، صفحه 37-74

چکیده
  حسب شواهد و قرائن، مناقشه هسته ای ایران همواره استمرار داشته و بر گستردگی آن افزوده شده است.به نظر می رسد نظریه های اصلی روابط بین الملل قادر باشندتبیین نسبتا دقیقی از مفهوم منازعه و به طور خاص منازعه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نشانه شناسی  عملیات انتحاری در منازعات  گفتمانی  عراق و چالشهای امنیتی آن بر جمهوری اسلامی  ایران
نشانه شناسی عملیات انتحاری در منازعات گفتمانی عراق و چالشهای امنیتی آن بر جمهوری اسلامی ایران

امیر محمد حاجی یوسفی؛ ابوالقاسم عارف نژاد

دوره 9، شماره 3 ، شهریور 1393، صفحه 75-110

چکیده
  عملیات انتحاری که در طی آن  فرد از وجود خود به عنوان ابزاری  برای  کشتن دیگران استفاده می کند از سال 2003 به بعد به شکل گسترده ای باعث ناامنی و قتل هزاران انسان در عراق شده است. در صحنه سیاسی  عراق ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آمریکا و چین و چشم انداز نظام بین الملل
آمریکا و چین و چشم انداز نظام بین الملل

هادی سلیمانپور

دوره 9، شماره 3 ، شهریور 1393، صفحه 111-145

چکیده
  توسعه اقتصادی و قدرت یابی چین و آغاز فرایند ترجمه قدرت اقتصادی این کشور به موقعیت و نفوذ سیاسی در نظام بین الملل متغیر، سیال و انتقالی معاصر از رخدادها و پدیده های شاخص دوره پساجنگ سرد به شمار می رود. چین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
موازنه نرم: بریکس و چالش برتری آمریکا
موازنه نرم: بریکس و چالش برتری آمریکا

محمد علی شیرخانی؛ رحیم بایزیدی؛ مجتبی رضازاده

دوره 9، شماره 3 ، شهریور 1393، صفحه 145-176

چکیده
  با فروپاشی شوروی، دوران جدیدی در عرصه بین‌الملل آغاز شد و آمریکا مدعی نظام بین‌الملل تک‌قطبی هژمونیک به رهبری این خود شد. این برتری با شروع قرن 21 با چالش‌های جدیدی مواجه شده است که نقش این کشور ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی
دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی

مختار صالحی

دوره 9، شماره 3 ، شهریور 1393، صفحه 175-214

چکیده
  دیپلماسی اقتصادی با گسترش فرایند جهانی شدن اقتصاد به عنوان یکی از ابزارهای نوین سیاست خارجی مورد توجه قرار گرفته است. جهانی شدن اقتصاد در فرایند تکامل خود از منطق های درونی برخوردار می باشد که شناخت آنها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مناسبات حزب الله و دولت های لبنان، با نگاهی به شکل گیری و سیرتحول حزب الله
مناسبات حزب الله و دولت های لبنان، با نگاهی به شکل گیری و سیرتحول حزب الله

حسین فرزانه پور؛ پیمان زنگنه

دوره 9، شماره 3 ، شهریور 1393، صفحه 215-242

چکیده
  جنبش­های اجتماعی و سیاسی از مقوله تغییروتحول اجتماعی هستند ودرعین حال درجوامع شرقی واسلامی معاصر نوعی واکنش درمقابل فرایند گذاراز جوامع سنتی به جوامع جدید محسوب می­شود. هریک ازجنبش های اسلامی با ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جمهوری اسلامی ایران وبنیادگرایی اسلامی در آسیای مرکزی
جمهوری اسلامی ایران وبنیادگرایی اسلامی در آسیای مرکزی

الهه کولایی؛ محمد جواد خوانساری

دوره 9، شماره 3 ، شهریور 1393، صفحه 243-275

چکیده
  با تجزیه اتحاد شوروی در پایان سال 1991 و درپی آن استقلال ناخواسته جمهوری­های آسیای مرکزی، دولتهای منطقه با چالشهای سیاسی-امنیتی بسیاری روبه­رو شدند. یکی از مهم­ترین چالشها، رشد و گسترش بنیادگرایی ...  بیشتر