نویسنده = هادی نوری
خوانش پسااستعماری هویت در اندیشه محمد مصدق؛ با تأکید بر روش واسازی

دوره 18، شماره 3، شهریور 1402، صفحه 199-234

10.22034/ipsa.2023.494

سید مصطفی طاهرزاده کوزانی؛ هادی نوری؛ رضا علیزاده


بررسی رابطه توسعه اجتماعی و فرهنگ سیاسی در جامعه ایران؛ مطالعه موردی شهروندان شهر رشت

دوره 15، شماره 3، شهریور 1399، صفحه 173-200

10.22034/ipsa.2020.411

هادی نوری؛ مهدی مظلوم خداشهری؛ محمدرضا غلامی؛ رضا علیزاده