کلیدواژه‌ها = خاورمیانه
رسانه و قدرت: سیمای سینمایی خاورمیانه

دوره 8، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 227-251

سید مجید حسینی؛ رسول افضلی؛ لیلا رنجگر؛ رضا مختاری


جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس (با تمرکز بر جمهوری اسلامی ایران)

دوره 8، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 173-208

عباس مصلی نژاد؛ محمدرضا حق شناس


موانع و فرصت‌های گسترش نقش چین در خاورمیانه

دوره ششم، َشماره 4، آذر 1390

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ مهدی فرازی