تبار‌شناسی شناخت و شناسایی دانش و روش علمی

نویسنده

no 1

چکیده

در این مقاله مبانی و اصول شکل‌گیری نگرش و روش‌های علمی به طور کلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نویسنده در پی آن است که اصول شناخت‌شناسانه و مبانی معرفتی روش‌های علمی در عصر مدرن را ریشه‌یابی کرده و تفاوت و تمایز آن با شیوه‌های سنتی و نگرش‌های فلسفی را بازشناسد. اصالت دادن به عقلانیت انسان، پدیدارشناسی و گذار از شناخت باطن و حقیقت اصیل، نسبیت معرفت تجربی، جدایی ذهن و عین و تفاوت‌های معرفت علمی‌ـ‌تجربی با سایر نظام‌های معرفتی در این مقاله به طور مشروح مورد توجه واقع شده و تلاش می‌گردد تا فواید، کاربرد‌ها و مبانی اندیشگی آن به تفصیل مورد تدقیق قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genealogy of Understanding of Knowledge and Empirical Methods

نویسنده [English]

  • ghasem eftekhari
چکیده [English]

In this article bases and principles of scientific methods and thoughts will be studied and author seeking to comprehend the genesis of epistemological bases of scientific methods in the modern age and find differences of this trend with traditional methods and philosophical attitudes. Genuineness of human rationality, phenomenology, and going beyond of genuine truth, distinction of subjectivity and objectivity, and differences of empirical-scientific understanding with other understanding systems is concentrated in this article and author tries to discuss about its uses and functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • OntologyOntology Sophists Geneology of knowledge Epistemology