عمومی‌سازی؛ راهبرد مغفول آزادی‌خواهی پایدار در ایران معاصر

نویسنده

چکیده

خواست و مطالبه آزادی در ایران معاصر با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده و بسیاری از جنبش‌ها و مبارزات سیاسی، پیرامون این خواست صورت‌بندی شده‌اند. در عین حال تاریخ آزادی‌خواهی ایرانیان علاوه بر فراز و نشیب، با انقطاع نیز دست به گریبان بوده و در مقاطعی از تاریخ معاصر این سرزمین، ساکنانش گریز از آزادی را بر خواست آن ترجیح داده‌اند. این مقاله در مقام تبیین و توضیح این انقطاع‌ها و فراز و نشیب‌هاست و این مهم را از خلال استعانت نظری از الگوی توسعه پایدار که چارچوب غالب فهم و توضیح مسائل انسانی و اجتماعی در دوره جدید است، میسر می‌داند. بر این اساس نویسنده مقاله بر آن است که مشخصه و ویژگی بارز آزادی‌خواهی در ایران جدید، ناپایداری است و راهبردی که می‌تواند آزادی‌خواهی پایدار را برای فردای ایرانیان به ارمغان آورد «عمومی‌سازی» است که آزادی «بیان خود» را ممکن می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Generalization; neglected Strategy of Sustained Libralization in Cotemporary Iran

نویسنده [English]

  • farzad poursaeed
چکیده [English]

Libralization demanding have had many ups and downs, and many of movements and political compains have been formated around this demanding. At the same time, history of Iranian libralization have been come to grips with unsustainablity, and its people have prrefered escaping from Libralization to its demanding in some periods of this contemperory history. This Article is seeking to explain these unsustainabilities, and ups and downs and it is possible by theoritical assistance from the model of sustainable development, which is the dominant framwork of understanding and explaining of humanity and social issues in new era. On this basis, the author believs that the main Feature of libralization in new Iran is Unsutainability, and also the strategy that can give Sustainej libralizatin for Iranian in Future Is “generalizetion”, Which libralization makes Possible “ Presentation of self” Sustainable Keywords: development, libralizations demanding, Social balancing, Presentation of self, generalization, make capable, critical education and pedagogy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generalization