چالش‌های مدیریتی زنان در ایران؛ مطالعه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی به عنوان یک سازمان دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم‌ترین معیارهای درجه توسعه‌یافتگی یک کشور، جایگاه و اعتباری است که زنان در آن کشور برخوردارند. زنان نه‌تنها نقش بسزایی در تحقق توسعه اجتماعی و سیاسی دارند، بلکه به عنوان یک نیروی فعال و سازنده می‌توانند بر سرعت فرایند توسعه اقتصادی و تسریع عدالت اجتماعی بیفزایند. از همین رو است که مشارکت زنان در ساختارهای سیاسی و ایفای نقشی همتراز با مردان در تصدی مشاغل سیاسی به یک ضرورت زمان حاضر تبدیل شده و نیل به توسعه اجتماعی را به حل بهینه این موضوع موکول کرده است.
این مقاله با مطالعه روند مشارکت فزایندة زنان ایران برای ورود به صحنه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی تلاش می‌کند تا موانع و مشکلات موجود در این فرایند و همچنین تفاوت ارزشی و اختلاف معیار ارزشیابی در برخورد میان زنان و مردان در تصدی مشاغل دولتی را تبیین نماید و نتیجه ارزشیابی شغلی آنان را در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی به عنوان یک نمونه از دستگاه‌های دولتی به تصویر بکشاند. این مقاله تلاش می‌کند تا دریابد چرا با وجود حضور زنان تحصیل‌کردة دانشگاهی و برخوردار از شایستگی‌های لازم مندرج در ارزشیابی سالانة مدیران این دانشگاه، هنوز نتوانسته‌اند بر سمت‌های مدیریتی تکیه بزنند و در سطوح عالی تصمیم‌گیری آموزشی و اجرایی دانشگاه مشارکت فعال داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management Challenges for Iranian Women: A Case Study of Imam Khomeini International University as a Governmental Organization

نویسندگان [English]

  • Bahram Navazeni
  • Aram Yazdi
چکیده [English]

One of the most important factors for a state to acquire a satisfying level of development is the participation of its women in the social life of the country. Women not only play a significant role in social and political development of a country but also can increase the rate of economic development and social equity. Therefore, the participation of women in political and social organizations and playing roles equitable to those of men is a necessity in the current world and may facilitate social development. Studying the increase in the level of Iranian women\'s participation in different socio-political structures, this article seeks to first understand the main obstacles in this process and secondly shed light on the differences between men and women in acquiring governmental positions. To do this, we study the results of women job assessment in Imam Khomeini International University as an example of a governmental organization. This article also tends to find out why, in spite of the presence of highly educated women with adequate eligibilities according to the annual assessment of the performance of university directors, they still fail to occupy management positions and have an active participation in high levels of educational and executive decision making of the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • women
  • management
  • governmental positions
  • Imam Khomeini International University