لایه¬های جنبشی جامعه ایران؛ دو جنبش کلان و ده جنبش خرد اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله جامعه کنونی ایران از منظر دو «گونه» جنبش و به روش کیفی توصیف و تفسیر می‌شود. طبق این مطالعه ایران دارای پتانسیل جنبشی باقابل توجهی است. این جامعه میزبان دو جنبش «کلان» (جنبش «مردمی-مذهبی-ضدآمریکایی» و جنبش «دموکراسی‌‌خواهی») است. جنبش اول غیر از امکانات جامعه از امکانات دولت نیز برخوردار است اما جنبش دموکراسی‌‌خواهی با ده جنبش مبتنی بر پیشروی آرام در رابطه متقابل قرار دارد. این جستار نشان می‌دهد اولاً، یکی از راه‌های موثر تخلیه جنبش‌های اجتماعی تقویت سازوکار مردم‌سالاری است. ثانیاً، ممکن است بتوان تظاهرات جنبش دموکراسی‌خواهی را در خیابان‌ها کنترل کرد ولی آن را نمی‌توان در درون جامعه محو نمود. زیرا این جنبش به جنبش‌های دهگانه‌ای مرتبط است که در بطن زندگی روزانه مردم در جامعه به حیات خود ادامه می‌دهد و به راحتی محو شدنی نیست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Movement Layers in Iranian Society Two Macro and Ten Micro Social Movements

نویسنده [English]

  • Hamidreza Jalaeepour
چکیده [English]

The present paper describes and explains qualitatively the current Iranian society from the perspective of two “types” of movements. Based on this study, Iran has a notable potential for movement. This society hosts two “Macro” movements (“Popular-Religious-Anti-American” and “Democratic” movements). For the first movement, resources of the state are available besides resources of the society, while democratic movement interacts with ten slow progress- based movements.  This essay shows that first of all, one effective way to discharge social movements is to strengthen democratic mechanism. Secondly, controlling democratic movement demonstrations in streets may be possible still it cannot be wiped out inside the society, because this movement is connected to such decuple movements continuing to exist in the context of people’s daily life in the society and is not easy to be wiped out

کلیدواژه‌ها [English]

  • social micro movement
  • social macro movement
  • broad political movement
  • slow progress-based movement