آسیب‌شناسی دولت در ایران در دوره پهلوی: فساد سیاسی به روایت اسناد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

درباره فساد سیاسی در ایران دوره پهلوی (به ‌ویژه فساد سیاسی خاندان پهلوی) بسیار نوشته‌اند ولی بیشتر این نوشته‌ها نه‌تنها بر مفهوم‌بندی موجه مشخصی از فساد سیاسی و داده‌های معتبر استوار نیستند، بلکه نوعی جانبداری آشکار و برجسته را هم در بر می‌گیرند که اعتبار آنها را مخدوش می‌کند. نوشتار حاضر در واقع روایتی از فساد سیاسی در ایران مابین سال‌های 1300 تا 1357 است که با تعریف و مفهوم‌بندی مشخصی از فساد سیاسی، معتبرترین داده‌های موجود درباره این پدیده را بازشناسی می‌کند. به بیان دیگر، این نوشتار نتیجه تحلیل داده‌های موجود در نزدیک به 900 گزارش و مکاتبه متعلق به عالی‌ترین سطوح سیاسی ـ اداری دولت در مقطع مورد‌نظر است. تحلیل اطلاعات موجود در این اسناد ارزشمند نشان می‌دهد در مقاطع مختلف این دورة تقریباً پنجاه‌ساله، رایج‌ترین انواع فساد سیاسی چه انواعی بوده و کارگزاران دولتی متعلق به رده‌های مختلف سلسله‌مراتب سیاسی ـ اداری چه سهمی در سوءاستفاده از قدرت سیاسی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Corruption in Iran: a Documentary Analysis

نویسنده [English]

  • Ahmad Golmohammadi