دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 1-262 

مقاله پژوهشی

نظریه آشوب؛ مدلی برای تحلیل پیچیدگی فضای سیاسی ایران

صفحه 183-225

سیدحمدالله اکوانی؛ سید ولی موسوی‌نژاد


رسانه و قدرت: سیمای سینمایی خاورمیانه

صفحه 227-251

سید مجید حسینی؛ رسول افضلی؛ لیلا رنجگر؛ رضا مختاری