تحلیل گفتمانی اصلاحات امیرکبیر در متون منتخب روزنامه وقایع اتفاقیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

شرایطی که امیر در قدرت قرار گرفت ویژگی‌های خاصی داشت که ناشی از شکست ایران در دو جنگ با روس‌ها بود. او که پایه‌گذار اندیشه پبشرفت در ایران به‌شمار می‌رود، در مدت زمامداری خود سیاستی مستقل و ملی در پیش گرفت. قبل از اصلاحات امیرکبیر کشور تقریباً به‌کلی فاقد هرگونه استقلال در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی بود. اما به‌نظر می‌رسد بر اثر اصلاحات امیرکبیر فرایند کسب استقلال در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اجتماعی درحال تحقق می‌باشد. امیرکبیر می‌خواست با افزایش تولید و ایجاد امنیت در کشور و اتخاذ سیاست مستقل، نظام قاجاری را به حداقلی از اعمال حاکمیت در کشور برساند. بنابراین هدف اساسی حمایت از تولید داخلی که بر ایجاد صنایع جدید مبتنی بود، کسب استقلال به‌عنوان دال مرکزی اصلاحات است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل گفتمان و با بررسی متن‌های منتخب از چهل شماره اول روزنامه وقایع اتفاقیه که در زمان صدارت امیرکبیر منتشر شده است در پی آن هستیم تا تأثیر اصلاحات امیرکبیر بر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در زمان صدارتش را مورد ارزیابی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of Amirkabir Reforms in Selected Texts of Vaghayeh Etefaghyeh Newspaper

نویسنده [English]

  • Seyyed Hossein Athari
چکیده [English]

When Amirkabir was considered the founder of the idea of progress in Iran. Before the reforms of Amir Kabir, the country was suffering from the lack of political, economic and military independence. Amir Kabir tried to increase Qajar sovereignty through production and promotion of security. Thus, the main objective from protection of domestic production that based on new industry was independence as central symbol of reform. This paper, through discourse analysis of selected texts from the forty number of the Vaghayeh Etefaghyeh newspaper that published during his premiership, examines the impact of Amir Kabir reform on economic, social and political issues during his rule.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • New Industry
  • Vaghayeh Etefaghyeh Newspaper
  • independence
  • peasant
  • Discourse Analysis
  • Amir Kabir