اسلام بر دو راهی خشونت و مسالمت ریشه یابی تفسیرهای غیر مسالمت آمیز از اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

امروزه ما با دو تفسیر اصلی از اسلام مواجه هستیم که در یک سر طیف تفسیری کاملاً مسالمت‌آمیز و صلح جویانه از اسلام، و در سر دیگر طیف چهره و تفسیری خشونت آمیز از اسلام ارایه می شود و بر اساس همین تفسیر، گروه هایی دست به انفجار، کشتار و ترور می زنند یا خشونت را تجویز می کنند. با توجه به پیامدهای عمیق و گسترده هر کدام از تفاسیر، مسآله این است که کدامیک از آنها درست است. مباحثی باتحلیل آیات قرآن و با استناد به سنت نبوی، مسالمت‌آمیز بودن اسلام را نشان می دهند که موضوع این مقاله نیست و مفروض گرفته شده است، پرسش مقاله این است که اگراسلام دین مسالمت است و قرآن اجاز آغاز هیچ گونه جنگ و خشونتی را نمی دهد و جنگ های پیامبر اسلام6 صرفاً دفاع بوده، پس چرا تفسیرهای غیر مسالمت‌آمیز یا خشونت‌آمیز از اسلام ارایه می شود، و علل و ریشه های این گونه تفسیرها کجاست. دیدگاه نگارنده _که بعدا به صورت نظریه نیز ارائه خواهد شد _این است که ریشه تفسیرهای غیر مسالمت آمیز یا خشونت آمیز در اسلام به جاهلیت عربی قبل از اسلام باز می گردد که پس از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام دوباره به جامعه برگشت و بعدها در قالب قدرت طلبی ها و برتری جوییهای امویان و عباسیان، در فرهنگ و تمدن اسلامی نهادینه شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islam in the Dilemma of Violence and Peace: the roots of non-peaceful interpretations of Islam

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Alikhani
چکیده [English]

There are two major interpretations of Islam that represent two opposite ends of the spectrum. At the one end of the spectrum, there is a completely peaceful interpretation of Islam, and at the other end, a violent image is presented of Islam. On this basis, the non-peaceful interpretation of Islam, some groups carry out explosions and killings, restore to terror, or prescribe violence. Since each of these interpretations has profound consequences, it is of great importance to determine which one is correct. The peacefulness of Islam, which can be inferred from the analysis of Qur’anic verses and Prophet’s Sunnah, is presumed as evident in the present article. The main question of this article is whether Islam is a religion of peace and the Qur’an does allow Muslims to start any war or violence, whether the Prophet’s wars were merely fought in self-defense, and what are the roots of non-peaceful interpretations of Islam? From the author's viewpoint, which will later be presented as a theory, these non-peaceful interpretations of Islam are rooted in the pre-Islamic jahiliyyah (ignorance), which returned to the Islamic society after the death of the Prophet, and was institutionalized in Islamic culture and civilization in the framework of the Umayyads and Abbasids’ desire for power and superiority.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Violence
  • extremism
  • peaceful coexistence
  • jahiliyyah