بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر اجرای برنامه پنجم توسعه مطالعه موردی در حوزه سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله با هدف بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر اجرای برنامه پنجم توسعه در ایران نگاشته شده است. فرضیه اولیه این مقاله این است که عوامل موثر در اجرا ی برنامه پنجم توسعه در ایران به دو بعد  عمده تقسیم می شوند. بعد  سیاسی، بعد مدیریتی- فنی. هر یک از این ابعاد شامل عوامل متعددی هستند که برگرفته از چارچوب نظری و مصاحبه های اکتشافی با مجریان و متخصصان برنامه هستند و در اجرای برنامه ها نقش کلیدی ایفا می کنند. فرضیات این مقاله در قالب پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفته  و نتایج اعتبار سنجی مدل پیشنهادی همراه با تحلیل عاملی برای تعیین عوامل اصلی نشان داد که بیشتر عوامل مفروض دارای نقش کلیدی هستند . مطالعه اجرا پژوهی حاضر بر تاثیر و ارتباط عوامل سیاسی بر اجرای سیاست با در نظر گرفتن سایر مولفه­ های اجرا  انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of Political Factors’ Impact on Enforcement of the Fifth Development Plan: case study of health care

نویسندگان [English]

  • Kiumars Ashtarian
  • Samane Keshvardust Jobone
  • Fatemeh Haji Ahmadi
چکیده [English]

The aim of this article is to examine the impact of political factors on enforcing the fifth development plan in Iran. The initial hypothesis is that the main factors affecting the enforcement of fifth development plan in Iran is divided into two dimensions: political dimension and management-technical dimension. Each dimension includes various factors which are derived from theoretical framework and exploring interview with executives and experts of the plan that play a crucial role in enforcing the plans. The hypotheses were tested by questionnaires and the results of proposed model validity accompanied by factor analysis for identifying main factors indicated that most of presumed factors have a key role. This enforcement research studies political factors’ impact on enforcement policies given other components of enforcement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public policy-making
  • enforcement
  • law
  • development plan
  • political factors