نظام سیاسی، امنیت ملی و حوزه های تاثیر سازمان های اطلاعاتی در کشورداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

حضور سازمان های اطلاعاتی در ابعاد مختلف کشورداری اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همواره یکی از دغدغه های مطرح در نزد پژوهشگران و افکار عمومی بوده است. مهمترین پرسشی که از بستر این نگرانی برمی خیزد، این است که چه عواملی در تعیین میزان و چگونگی دخالت سازمان های اطلاعاتی در حوزه های مختلف کشورداری نقش دارند و اساساً چرا موضوعات و مسائل مختلف(علی رغم ماهیت یکسان سرویس های اطلاعاتی متفاوت) در دستورکار سرویس های اطلاعاتی قرار می گیرند؟ نوشتار حاضر با ارائه دو فرضیه مکمل بر آن است که نوع نظام سیاسی و برداشت از امنیت ملی در کشورهای مختلف، متغیرهای تعیین کننده حوزه های تاثیر سازمان های اطلاعاتی در کشورداری به شمار می آیند. بر این اساس اقتدارگرایی در مدیریت کشور، منجر به گستردگی دستورکار سازمان های اطلاعاتی شده و مردم سالاری باعث محدود شدن حوزه های تاثیر سازمان های اطلاعاتی می گردد. از سوی دیگر، برداشت تقلیل گرایانه یا یکپارچه از امنیت ملی نیز به نوبه خود منجر به محدودیت یا گستردگی دستورکار اطلاعات در کشورداری می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political System, National Security and Influence Spheres of Intelligence Organizations in Governance

نویسنده [English]

  • Mehdi Mirmohammadi
چکیده [English]

The presence of intelligence organizations in different aspects of governance including political, economic and social ones has been one of the serious concerns for researchers and public opinion. The most important question in this regard is that what factors play role in identifying the quantity and quality of intelligence organizations’ interference in different spheres of governance and why various issues place in the agenda of intelligence services while the nature of different intelligence services is the same. By presenting two complementary hypotheses, this article shows that the type of political system and its interpretation about national security in different countries are the determining variables of the influence spheres for intelligence organizations. On this basis, authoritarianism in public administration culminates in broadening the agenda of intelligence services while democracy causes narrowing these spheres. On the other hand, reductionist or integrated interpretation of national security, in its turn, culminates in narrowing or broadening the agenda of intelligence in governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intelligence organizations
  • governance
  • political system
  • national security
  • authoritarian political systems
  • democratic political systems