قضیه ی کندورسه و دموکراسی معرفتی: یک ارزیابی روش شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

 


یکی از مسائلی که همواره اندیشمندان مختلف درگیر آن بوده ­اند، تلاش برای اثبات روش درست دستیابی به تصمیم صحیح و به واسطه ­ی آن نظام سیاسی ایده­آل است. یکی از این تلاش­ها توسط مارکی کندورسه و در طرفداری از دموکراسی صورت گرفت که به قضیه­ ی کندورسه مشهور شد. این قضیه که از شکلی ریاضی برخوردار است، معتقد است بر اساس قانون اعداد بزرگ با فرض احتمال بالای پنجاه درصد برای دستیابی هر فرد به تصمیم درست، با افزایش تعداد رای دهندگان، احتمال دستیابی به تصمیم درست توسط جمع زیاد به سمت صددرصد میل می کند. با این حال، این قضیه بر مفروضاتی استوار بود که به تدریج زیر سؤال رفت تا اینکه در دهه­ ی 1950 دوباره مطرح شد. این امر مصادف با ظهور اندیشه دموکراسی معرفتی بود که موجب طرح مسایل جدیدی گردید. مقاله­ی حاضر می­کوشد با بررسی وجوه مختلف قضیه کندورسه نشان دهد که آن تا چه حد توانسته است به حل مشکلات روش شناختی و نظری این نوع دموکراسی کمک کند. فرضیه­ ی ما این است که این شکل از دموکراسی با وجود تایید دو مفروض اساسی قضیه کندورسه که صورت کلاسیک قضیه قادر به اثبات آن نبود، برخلاف گذشته اثبات این دو مفروض نشان می­دهد با همان قاعده­ ی اعداد بزرگ اکثریت لزوماً مصون از خطا نیستند و برای اخذ تصمیم درست می­بایست اصول و قواعد مبنایی را پذیرفت که نخبگان پس از مشورت آزادانه ارائه می کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Condorcet Theorem and Epistemic Democracy: A Methodological Appraisal

نویسندگان [English]

  • Ali Ardestani 1
  • Amir Mohammad Izadi 2
1
2
چکیده [English]

One of the issues that different scientists always face is to prove the correct method for achieving the correct decision and, thus, an Ideal political system. In this regard, one of the major efforts is of Marquis de Condorcet known as Condorcet Theorem. This is in favor of democracy and has formulated in a mathematical form. Given to the law of large numbers and assuming a high probability of fifty percent for each individual to make the right decision, it believes that the likelihood of the correct decision by a large numbers is desired to hundred with increasing the number of voters. However, it was based on assumptions that gradually were questioned until it was reignited in the 1950s. This coincided with the emergence of the idea of epistemic democracy that gives rise to new problems. To examine various aspects of the Condorcet Theorem, this article makes an attempt to show the extent to which it has been able to help solving the methodological and theoretical problems in this kind of democracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Condorcet Theorem
  • Law of Large Numbers
  • Epistemic Democracy
  • Procedural Democracy
  • the Jury
الف: فارسی
-         پوپر، کارل، 1380، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت­الله فولادوند، تهران: خوارزمی.
-         دورانت، ویل، 1385، لذات فلسفه، عباس زریاب خوئی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
-         نش، کیت و آلن اسکات، 1388، راهنمای جامعه­شناسی سیاسی، ج 1، ترجمه قدیر نصری و محمدعلی قاسمی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ب: لاتین
-                     Arrow, Kenneth. 1963, Social Choice and Individual Values, New York: Wiley.
-                     Boven, Luc and Wlodek Rabinowicz, 2006, 'Democratic answer to complex questions-an epistemic prespective', Journal of Synthese, Vol 150, PP: 131-135.
-                     Ben-Yashar, R. & Paroush, J. 2000, ‘A nonasymptotic Condorcet jury theorem’, Journal of Social Choice and Welfare, Vol 17, PP: 189-199.
-                     Coady, David, 2012, What to Believe Now: Applying Epistemology to Contemporary Issues, United States: John Wiley & Sons.
-                     Chappell, Zsuzsanna, 2011, ' justifying deliberative democracy: Are two heads always wiser than one?' Contemporary Political Theory, Vol 10, pp: 78–101.
-                     Cohen, Joshua, 1986,' An Epistemic Conception of Democracy', Journal of Ethics, Vol97, pp: 26-38.
-                     Coleman, Jules and John Ferejohn, 1986,' Democracy and social choice', Journal of Ethics, Vol 97, PP: 6-25.
-                     Dietrich, Franz, 2008, 'The premises of Condorcet's Jury Theorem are not simultaneously justified', Journal of Episteme, Vol 5, PP: 56-73.
-                     Dietrich, Franz and Spiekermann, K. 2013, 'Epistemic democracy with defensible premises', Journal of Economics and Philosophy, Vol 29, PP: 87-120.
-                     Estlund, David et al, 1989, 'Democratic Theory and the Public Interest: Condorcet and Rousseau Revisited', Journal of American Political Science Review, Vol 83, PP: 1317-1340.
-                     Estlund, David, 1994, ‘Opinion leaders, independence, and Condorcet’s Jury Theorem’, Journal of Theory and Decision, Vol 36, PP: 131162.
-                     Fey, Mark, 2003, 'A Note on the Condorcet Jury Theorem with Supermajority Voting Rules', Journal of social choice and Welfare, Vol 20, PP: 27-32.
-                     Fuerstein, Michael, 2008, 'Epistemic Democracy and the Social Character of Knowledge', Journal of Episteme, Vol 5, PP: 74-93.

-                     Gehrlein, William V, 2006, Condorcet's Paradox, New York: Springer.

-                     Goodin, Robert E. and David Estlund, 2004, 'The persuasiveness of democratic majorities', Journal of Politics, Philosophy and Economics, Vol 3, PP:131-142.

-                     Grofman, Bernard and Scott L. Feld, 1988, ‘Rousseau’s General Will: A Condorcetian Perspective’, Journal of American Political Science Review, Vol 82, PP: 567-576.
-                     List, Christian and Robert E. Goodin, 2001, 'Epistemic democracy: generalizing the Condorcet jury theorem', Journal of Political Philosophy, Vol 9, PP:  277-306.
-                     List, Christian, 2012, 'Social Choice Theory', The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), at:
» http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/davidson/«.

-                     McLean, Iain and Fiona Hewitt, 1994, Condorcet: Foundations of Social Choice and Political Theory, UK: Edward Elgar.

-                     Owen, Guillermo et al, 1988. 'Providing a distribution-free generalization of the Condorcet jury theorem', journal of Mathematical Social sciences, Vol 17, PP: 1-16.

-                     Peter, Fabienne, 2009, Democratic Legitimacy, London: Routledge.

-                     Posner, Richard A. 2003, Law, Pragmatism and Democracy, US: Harvard University Press.

-                     Reichenbach, Hans, 1956, The direction of time, Berkely: University of California Press.

-                     Sen, Amartya K. 1998, “The Possibility of Social Choice”, Nobel lecture, December 8, Stockholm, at:
»http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1998/senlecture.pdf«.

-                     Schwartzberg, Melissa, 2015, 'Epistemic Democracy and Its Challenges', Journal of Annual Review of Political Science, Vol. 18, PP: 187-203.

-                     Shepsle, Kenneth A. and Mark S. Bonchek 1997, Analyzing Politics: Rationality, Behavior, and Institutions, New York: W.W. Norton.

-                     Stoke, Susan, 2011, A Rational Theory of Epistemic Democracy, Prepared for the Yale-Oslo Conference Epistemic Democracy in Practice, at:

»http://www.yale.edu/polisci/conferences/epistemic_democracy/sStokes.pdf«.

-                     Thompson, Christopher, 2013, 'A general model of a group search procedure, applied to epistemic democracy', Journal of Synthese, Vol 190, PP: 1233-1252.

-                     Vermeule, Adrian, 2009, 'Many Minds Arguments in Legal Theory', Journal of Legal Analysis, Vol 1, PP: 1-45.