الگوی رفتاری قدرت‌های بزرگ در مدیریت بحران های بین المللی در نظام تک چندقطبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل

چکیده

آنچه در این پژوهش کانون توجه و تمرکز است، مسئله الگوی رفتاری قدرت­های بزرگ در مدیریت بحران‌های بین‌المللی تحت تأثیر شرایط و نظمی خاص می­باشد. بسته به اینکه ساختار و فرآیند نظام بین­الملل چگونه است، نحوه مدیریت بحران‌ها والگوی رفتاری دولت‌ها نیز، متفاوت خواهد بود. بنابراین، این مقاله با کاربست نظریه واقع‌گرایی ساختاری درصدد یافتن الگوی مدیریت بحران‌ها از سوی قدرت‌های بزرگ در نظام تک-چندقطبی است. از این‌ رو، سئوال اصلی آن است که اقتضائات نظام تک-چندقطبی چگونه بر الگوی رفتاری قدرت‌های بزرگ در مدیریت بحران‌های بین‌المللی تأثیر گذاشته است؟ بر این اساس، فرضیه این است که محدودیت‌های نظام تک-چندقطبی الگوی رفتاری قدرت‌های بزرگ را به سمت «موازنه قوای نامتقارن» در عرصه سیاست بین‌الملل در مدیریت بحران‌ها سوق داده است. موازنه قوای نامتقارن به عنوان یک الگوی رفتاری از ابزارهای متفاوتی مانند ابزار نهادی، ابزار ائتلافی، ابزار تهاجمی و ابزار تحریمی بهره می‌گیرد تا بحران‌ها را مدیریت کند. سطح تحلیل پژوهش مطابق با نظریه واقع‌گرایی ساختاری از نوع تصویر سوم یا سطح نظام بین­الملل پیروی می‌کند. روش پژوهش نیز مبتنیبر راهبرد پژهشی توصیفی- تحلیلی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Great Powers Pattern of Behavior in International Crisis Management in the Uni-multipolar System

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Dehshiri 1
  • Moselm Golestan 2
1
2 M.A. in International Relations
چکیده [English]

The main focus of the study is the great power's comportment in the international crises management which is under the effects of certain order and conditions. Depending on the structure and processes of the international system, the style of crisis management and state’s pattern of behavior would be different. Therefore, this paper aims to analyze the crisis management pattern by the great powers within the uni-multipolar system while using the structural realism assumptions. Hence, the main question is that, how the uni-multipolar system requirements have affected the great power’s pattern of behavior in international crisis management? This paper credence the hypothesis that the constraints enforced by the uni-multipolar system have driven the behavioral pattern of great powers to an “Asymmetrical Balance of Power” in the international arena. The asymmetrical balance of power as a pattern of behavior uses a wide range of tools such as institutional, coalitional, aggressive and sanction tools for the sake of crisis management. The paper uses the explanatory-descriptive method and the level of analysis which has been envisaged is the third image or the international level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International system
  • Uni-Multipolar System
  • Pattern of Behavior
  • Crisis Management
  • Asymmetrical Balance of Power
1)      ایکنبری، جی جان. 1382. «تنها ابرقدرت (هژمونی آمریکا در قرن 21)»، ترجمه عظیم فضلی­پور، (تهران: ابرار معاصر.
2)      ایکنبری، جی. جان. 1383. «تنها ابرقدرت (هژمونی آمریکا در قرن 21)»، ترجمه عظیم فضلی­پور، تهران: ابرار معاصر.
3)      برچر، مایکل. 1383. «بحران در سیاست جهان: ظهور و سقوط بحران‌ها»، ترجمه میرفردین قریشی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
4)      برچر، مایکل، ویلکنفلد، جاناتان و دیگران. 1382. «بحران، تعارض و بی­ثباتی»، ترجمه علی صبحدل، ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی.
5)      برچیل، اسکات، لینکلیتر، اندرو و دیگران. 1392. «نظریه­های روابط بین­الملل»، ترجمه سجاد حیدری‌فرد، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
6)      بروکز، استفان و ولفورث، ویلیام. 1392. «جهان نامتوازن: روابط بین­الملل و چالش­های استیلاجویی آمریکا»، ترجمه سیداحمد فاطمی­نژاد، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی، 1392.
7)      بوزان، باری و ویور، ال. 1388. «مناطق و قدرت‌ها: ساختار امنیت بین‌الملل»، ترجمه رحمان قهرمان‌پور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
8)      بوزان، باری. 1390. «ایالات متحده و قدرت‌های بزرگ: سیاست‌های جهانی در قرن بیست‌ویکم»، ترجمه عبدالمجید حیدری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
9)      بیلیس، جان و دیگران. 1383. «جهانی­شدن سیاست: روابط بین­الملل در عصر نوین»، ترجمه ابوالقاسم راه­چمنی و دیگران، تهران: ابرار معاصر، 1383.
10)  بیلیس، جان و دیگران. 1388. «استراتژی معاصر (نظریات و خط مشی­ها)»، ترجمه هوشمند میرفخرایی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
11)   جمشیدی، محمد. 1386. «نظام‌های بین‌المللی تک‌قدرت­محور: تک‌قطبی، هژمونی، امپراتوری»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دهم، شماره چهارم، زمستان.
12)   چگینی­زاده، غلامعلی. 1392. «موازنه قوا و روابط راهبردی چین با ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره 4.
13)  رنگر، ان. جی. 1382. «روابط بین‌الملل، نظریه سیاسی و مسأله نظم: فراسوی نظریه روابط بین‌الملل»، ترجمه لیلا سازگار، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
14)   عبداله خانی، علی. 1389. «نظریه­های امنیت»، تهران: ابرار معاصر.
15)   علی­بابایی، غلامرضا. 1392. «فرهنگ دیپلماسی و روابط بین­الملل»، تهران: انتشارت مرکز آموزش و پژوهش­های بین­المللی،1392.
16)   فرای، گِرِگ و اُهِیگن، جاسینتا. 1390. «تصویرهای متعارض از سیاست جهان»، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نی.
17)   قاسمی، فرهاد. 1390. «نظریه­های روابط بین­الملل و مطالعات منطقه­ای»، تهران: میزان.
18)   قاسمی، فرهاد. 1392. «نظریه­های روابط بین­الملل: بنیان­های نظری نظم و رژیم­های بین­المللی»، تهران: میزان.
19)   قوام، سیدعبدالعلی. 1393. «روابط بین­الملل: نظریه­ها و رویکردها»، تهران: سمت.
20)   کلارک، یان. 1386. «جهانی­شدن و نظریه­های روابط بین­الملل»، ترجمه فرامرز تقی لو، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
21)   کیسینجر، هنری. 1381. «دیپلماسی آمریکا در قرن 21»، ترجمه ابوالقاسم راه­چمنی، تهران: ابرار معاصر.
22)   گریفیتس، مارتین. 1388. «دانشنامه روابط بین‌الملل و سیاست جهان»، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی 1388.
23)   لیک، دیوید ای و مورگان، پاتریک ام. 1392. «نظم‌های منطقه‌ای؛ امنیت‌سازی در جهانی نوین»، ترجمه سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
24)   کیسینجر، هنری. 1378. «دیپلماسی» (دو جلدی)، ترجمه فاطمه سلطانی­یکتا و رضا امینی، تهران: انتشارات اطلاعات.
25)   مشیرزاده، حمیرا. 1391. «تحول در نظریه­های روابط بین­الملل»، تهران: سمت.
26)   میرشایمر، جان. 1388. «تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ»، ترجمه غلامعلی چگینی‌زاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­ا‌لمللی.
27)  میرفخرایی، هوشمند. 1366. «مباحث روابط بین الملل: نظریه موازنه قوا»، مجله سیاست خارجی، شماره 3.
28)   میلر، بنجامین. 1376. «الگوی رفتاری قدرت­های بزرگ در بحران­های بین­المللی»، ترجمه قدرت احمدیان، مجله سیاست دفاعی، شماره 20.
29)   والتز، کنت نیل. 1392. «نظریه سیاست بین­الملل»، ترجمه غلامعلی چگینی­زاده و داریوش یوسفی، تهران: مرکز آموزش و پژوهش­های بین­المللی.
30)   هانتینگتون، ساموئل. 1378. «آمریکا: ابرقدرت تنها؛ گذار از نظام تک قطبی- چند قطبی»، ترجمه مجتبی امیری وحید، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 141.
31)   هتنه، بیوردن و دیگران. 1391. «جهان­گرایی و منطقه­گرایی نو»، ترجمه علیرضا طیب، تهران: مرکز آموزش و پژوهش­های بین­المللی.
1)      Aron, Raymond. 1967. ''Peace and War: A Theory of International Relations'', New York: Doubleday & Company.
2)      Bull, Hedley. 1977. ''The Anarchical Society'', London: Macmillan.
3)      Bull, Hedley. 1977. ''The Anarchical Society: a Study of Order in‌ World‌ Politics'', New‌ York: Columbia University Press.
4)      Duncan, Raymond & Others. 2004.  ''World Politics in the 21th Century'', New York: Pearson Education.  
5)      Kegley, Charles W.  & Blanton Shannon L. 10th ed, 2005.  ''World Politics: Trends and Transformation'', New York: Cengage Learning.
6)      McLean, Iain and McMillan, Alistair. 2003. ''The Concise Oxford Dictionary of Politics'', New York: Oxford University Press.
7)      Mearsheimer, John J. 1994/1995 ''The False Promise of International Institutions'', International Security, vol. 19, no. 3.
8)      Schelling, Thomas C. 1966. ''Arms and Influence'', New Haven and London: Yale University Press, 1966.
9)      Waltz, Kenneth N. 2000. ''Structural Realism after the Cold War'', International Security, Vol. 25, No.
1) www.sipri.org
<http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database/milex-data-1988-2014> (11 September 2015)
2) www.worldbank.org
< http://data.worldbank.org/country/china> (11 September 2015)
< http://data.worldbank.org/country/EUU> (11 September 2015)
< http://data.worldbank.org/country/japan> (11 September 2015)
< http://data.worldbank.org/country/russian-federation> (11 September 2015)
< http://data.worldbank.org/country/united-states> (11 September 2015)