بازتاب نظریه منازعه تمدن ها در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

نظریه منازعه تمدن­ها از جمله نظریات حوزه سیاست بین­الملل است که مورد توجه بسیار پژوهش‌گران و کارگزاران سیاسی در سطح جهانی قرار گرفته است. در این پژوهش، بازتاب نظریه منازعه تمدن­ها در میان گروه­های سیاسی و روشنفکران دانشگاهی ایرانی مورد بررسی واقع شده است. تحلیل بازتاب این نظریه در ایران می‌تواند نشانه­هایی برای شناخت جهت­گیری­های ایرانیان بخصوص در باب نحوه تعامل با غرب در اختیار ما قرار دهد. بدین ترتیب پرسش این پژوهش آن است نظریه منازعه تمدن‌ها چه واکنش‌هایی در میان گروه‌های سیاسی و محافل آکادمیک ایران برانگیخت. فرضیه پژوهش آن است که نظریه منازعه تمدن‌ها موجب موضع­گیری متفاوت گفتمان­های سیاسی رقیب در ایران شد به نحوی که یکی آن را مؤید ضرورت منازعه با غرب و دیگری آن را مؤید ضرورت تنش زدایی در روابط با غرب شمرد. در این پژوهش با ارجاع به اظهارنظرهای شخصیت­ها و افراد وابسته به دو جناح سیاسی موجود در ایران و نیز پژوهش‌گران دانشگاهی علوم سیاسی و روابط بین­الملل در مورد نظریه منازعه تمدن‌ها و شاخص­سازی از این نظرات، تلاش می‌شود تا پاسخ سوال پژوهش یافته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reflection of the Clash of Civilizations Theory in Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Mohammadi 1
  • Seyed Mohammad Ali Taghavi 2
  • Mehdi Najafzadeh 2
1 Ferdowsi University of Mashad
2 Ferdowsi University of Mashad
چکیده [English]

Huntington’s theory of the clash of civilizations has widely attracted the attention of scholars as well as practitioners in politics. In this article, the reaction of the Iranian political factions and academics towards the theory is explored. As it contains specific views on the Islamic civilization, it has enthusiastically been discussed in Iran. Such views can clarify the attitudes of the Iranian political activists and academics towards the interaction with the West. Hence, the article’s main question is: what is the response of Iranian political groups to the theory of the clash of civilization? The study’s hypothesis is that the theory of the clash of civilizations has provoked different views of rival political discourses in Iran, as one took it to emphasize the continuation of confronting the West and the other arrive at the need for détente in relation with the West. The answer to the question is explored through the analysis of the views of activists relating to competing dominant political discourses as well as those of academics in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory of the Clash of Civilizations
  • Fundamentalists
  • Reformists
  • Iran
  • Islam
  • the West