صورت بندی گفتمانی خطبه216 نهج البلاغه (بازتولید نظریه بقا و زوال حاکمیت از منظر علی(ع))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهراء

چکیده

خطبه 216 نهج­البلاغه سهم قابل توجهی در تبیین رابطه حکومت و مردم در اندیشه­­ی ­سیاسی علی(ع) دارد. این پژوهش با رویکرد توصیفی و بهره­گیری از روش تحلیل گفتمان، به صورت­بندی گفتمانی این خطبه در شش مرحله­­ی معنایابی، معناکاوی، مفهوم­یابی، مقوله­یابی، محوریابی و گفتمان­یابی­ پرداخته است. حاصل این صورت­بندی، شناسایی الگوی "هرم گفتمانی نقد حاکمیت" در فضای گفتمانی حق است. شرایط و نتایج تحقق و عدم تحقق این گفتمان در جامعه نیز، از دستاوردهایدیگر آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discursive Formation of Sermon 216 of Nahjulbalaghah (The Reproduction of the Theory of Survival and Decline of the Ruling Power in Imam Ali’s view)

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Valavi
  • Hanieh Beik
Al-Zahra University
چکیده [English]

Sermon 216 in Nahjulbalaghah greatly contributes in verifying the relation between the state and people according to Imam Ali’s political thought. Adopting descriptive approach along with the efficiency of discourse analysis method, this research provides a discourse format which is designed in six stages: finding and probing lexical meaning as well as finding the concept, category, axis and discourse. The output of this format is a pattern called, “The Discourse Hierarchy of Ruling Power Criticism” which is within the context of “True Discourse”. The conditions and conclusions of this discourse format, whether fulfilled or not in the society, are among the other outputs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sermon 216
  • Nahjulbalaghah
  • Discourse Analysis
  • Ruling Power Criticism
  • Discursive Formation