فلسفه ریاضیات در علوم سیاسی و روابط بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

از میانه قرن بیستم با ظهور رفتارگرائی و متعاقبا مناظره دوم در مطالعات روابط بین الملل شاهد گسترش کاربرد روش های کمّی در این رشته بودیم. با وجود انتقادات متعدد به این رویکرد، صاحبنظران مختلف به تلاش های دشوار و خستگی ناپذیر خود در مراکز آکادمیک معتبر دنیا ادامه داده اند به نحوی که امروز ادبیات غنی ای در این زمینه داریم. واقعیت این است که کاربرد ریاضیات و روش های ریاضی ریشه در تاریخ علم و فلسفه دارد اگر چه نگاه به ریاضی در گذشته و حال تفاوت هائی را پشت سر گذاشته است.
در این پژوهش در صددیم با مرور و بررسی این سابقه ارزشمند از بکارگیری روش های کمّی در مطالعات سیاسی و بین المللی به مبانی فلسفی این رویکرد بپردازیم و آراء سه اندیشمند صاحب نام علوم اجتماعی: دکارت، کنت و کانت را بدین منظور تبیین خواهیم نمود. علی رغم نقدهای موجود در مورد استفاده از این روش شناسی و معرفت شناسی، شاهد ریشه های استواری در علم الاجتماع هستیم که مستلزم توجه بیشتر سیاست پژوهان کشورمان نیز می باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mathematical Philosophy in Political Science and International Relations

نویسندگان [English]

  • Hossein Salimi
  • Ali Akbar Kiani
چکیده [English]

From mid twenty century and with the emergence of behaviorism and second challenges in international relations studies, we witnessed the widespread application of quantitative techniques at this branch of science. Although some critics have questioned the approach, various scientists have continued their restless and severe efforts in the reliable academic centers around the world so that there is a rich literature in this field. In fact, the application of mathematics and mathematical methods finds its root in the history of science and philosophy although mathematics has experienced many differences in the past and present. At this research, we try to review the valuable background of the application of quantitative methods in political and international studies reaching the philosophical foundations of this approach. In this respect, we analyze the views of three famous scientists in social science named Descartes, Comte, and Kant. Despite existing critics, we present strong roots of this methodology in social science demanding more attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantitavism
  • Methodology
  • Philosophy of Mathematics
  • Political Studies