فرّه مندی در شاهنامه فردوسی و بحران جانشینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مسأله جانشینی و ولیعهدی شاهان در شاهنامه فردوسی، یکی از مشکلات اساسی در ساختار سیاسی آن دولت به شمار می‌رفت که در مقاطعی دولت و کشور را با بحران و جنگ داخلی مواجه می‌ساخت. پادشاهان و بزرگان کشور، بر اساس قاعده‌ی داشتن فرّه ایزدی و نژاد(فرّه شاهی)، دست به انتخاب جانشین می‌زدند. با وجود این قاعده، اختلاف و ستیز بین شاهزادگان، گروه بندی در بین درباریان، پهلوانان و نظامیان به عنوان عوامل موثر در این مسأله را به دنبال می‌آورد و در مقاطعی با تردید در شیوه انتخاب ولیعهد و جانشین، باعث تشدید بحران و نیز جنگ داخلی گردید. سوال اصلی و عمده این پژوهش در راستای مسأله اساسی تحقیق بر محور انگیزه‌ها و دلایل و عوامل موثر در پدیده جانشینی شاهان در شاهنامه فردوسی و تبعات و نتایج آن استوار است. روش فهم ما برای استخراج شیوه انتخاب جانشین و تبعات آن، بازخوانی متن شاهنامه فردوسی همراه با توصیف است که در این خوانش متن بایسته‌های جانشین، طریقه گزینش و بحران‌های این انتخاب‌ها را بررسی می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FARAMANDY/CHARISMA AND SUCCESSION CRISIS IN SHAHNAMEH

نویسندگان [English]

  • Vahid Bahrami Einolghazi
  • Rouhollah Eslami
چکیده [English]

The issue of succession and the crown prince of the kings in Shahnameh was one of the main problems in the political structure of the government which faces the country and the government with crisis and civil war at some periods of time. Kings and nobles of the country based upon the rule of divine charisma and race (royal charisma) were to choose a successor. Despite this rule, dispute and conflict among princes and grouping among the courtiers, heroes, and militaries were the effective factors in this matter producing hesitant in the selection style of crown prince and successor, and causing crisis as well as civil war. The main question of this research is based upon motivations, reasons and effective factors in succession selection of the kings in Shahnameh and its consequences and results. Our method of understanding to extract succession and its consequences is to readout the text of Shahnameh with descriptions. In reading the text, the necessities of succession, the way of selection and the crisis of these selections will be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahnameh
  • Charisma
  • Succession
  • Crisis