نشانه‌شناسی تبلیغات سیاسی مطبوعات در کارزار دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارِ دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانش آموخته علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش در صدد بررسی نشانه‌شناسی عکس‌های تبلیغاتی مطبوعات در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است. این پژوهش در پی آن است تا به این سوال پاسخ گوید که نشانه‌ها و ایدئولوژی مد نظر دو جناح در اگهی تبلیغات دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری چیست؟ و چه مفاهیمی در تبلیغات انتخاباتی دو جناح برجسته شده است؟ برای پاسخ به این سوالات، این تحقیق به بررسی عکس‌های تبلیغات انتخاباتی در روزنامه های سراسری ایران، اعتماد، آرمان امروز، مردم‌سالاری، وطن امروز، رسالت، سیاست روز می‌پردازد. این کار با استفاده از روش نشانه‌شناسی منتج از آرای جان فیسک و نظریات بارت درباره ترکیب نشانه‌شناسی عکس و نوشتار انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که از مجموع هفت آگهی، شش عدد از آنها مربوط به جناح اصلاح طلب و دکتر روحانی است. از بررسی آگهی‌های مربوط به دکتر حسن روحانی اینگونه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که دکتر روحانی بیشتر رویکرد مدرن‌سازی داشته، او با گرایش به صنعت و اهمیت به تولید و حمایت از قشر صنعت‌گر برنامه آینده دولت خود را نشان می‌دهد. مفاهیمی که در تبلیغات انتخاباتی دکتر روحانی برجسته هستند عبارتند از: آزادی، عدالت، حقوق شهروندی، چرخه اقتصادی. ابراهیم رئیسی نیز با رویکردی مردم‌گرایانه و بر پایۀ ارزش‌های دینی در تنها آگهی تبلیغاتی خود ظاهر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotics Analysis of Political Advertising in 12th Iranian Presidential Election Campaign

نویسندگان [English]

  • hoseinali afkhami 1
  • masoud taghiabadi 2
  • maryam asgarani 3
1 Associate Professor in Faculty of Communication Sciences at Allameh Tabataba'i University
2 Ph.D candidate in Communication Science at Allameh Tabatabaii University of Tehran, IRAN
3 Ma Holder in in Communication Science at Allameh Tabataba'i University of Tehran, IRAN
چکیده [English]

This research examines the political newspaper advertising in the 12th presidential election campaign in Iran (2017). The main aim of this research is to analyze the signs and ideology of the two political rivals in their press advertising campaign. For this reason those visual symbols and texts were investigated in seven newspapers.
In this study, national newspapers were selected in three political stands: Iran (Government newspaper), Etemad, Arman and Mardom-salari (Pro Reformatists), Vatan-e-Emrooz, Resalat and Siasat-e-Rooz (Pro Foudemetalists). Using the John Fiske semiotics method and Barthes’ theoretical framework, photographs and texts of the seven adverts of the two main electoral candidates were examined.
The results of this study showed that out of a total of seven advertisements, six of them were related to the reformist faction and in support of Hassan Rouhani's candidacy. Rouhani's advocacy emphasized the modernization approach, the development of industry, the increase in production, as well as those concepts such as freedom, justice and citizenship rights. The only rival candidate (Ibrahim Raeisi), backed by other newspapers, followed a populist approach by promoting religious values, back to the basics and fair distribution of wealth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "political propaganda"
  • "semiotics"
  • "presidential election"
  • Iran
  • press
استریناتی، دومینک (1384)، ، فرهنگ توده‌ای و فرهنگ عامه: مقدمه‌ای بر نظریه‌‌های فرهنگ عامه، ترجمۀ ثریا پاک‌نظر، چاپ دوم، تهران: گام نو.
پالتز. دیوید. ال (1380)، ارتباطات سیاسی در عمل، مترجم: مهدی شفقی، تهران: انتشارات سروش
دالگرن‌، پیتر (1380)، تلویزیون و گستره عمومی، مترجم: مهدی شفقتی، تهران‌: انتشارات سروش.
راش، مایکل (1377)، جامعه و سیاست، مترجم منوچهر صبوری، تهران: سمت
سلبی، کیت و ران، کاودری (1380)، راهنمای بررسی تلویزیون، مترجم علی عامری مهابادی، تهران: کانون اندیشه پژوهش‌‌های سینما.
فوکس، ای . پی (1371)، «تبلیغات چیست؟»، مترجم شاهرخ بهار، فصلنامه رسانه ، پاییز، شماره ۳
فیسک، جان (1380)، فرهنگ تلویزیون، مترجم مژگان برومند، فصلنامه ارغنون؛ شماره 19.
صادقی، لیلا (1391)، «ادغام نوشتار و تصویر در متون ادبی بر اساس نظریه ادغام مفهومی»، فصلنامه جستارهای زبانی، دوره 4 شماره پیاپی 15.
والی ، دیوید.اس ( 1387 )،"مقایسه دیدگاه‌های گوناگون در مورد تبلیغات سیاسی"، مترجم تبسم آتشین جان، نشریه افکارعمومی، مرکزتحقیقات ومطالعات سنجش برنامه‌ای، شماره 1
ALP, Hakan (2016), "Political Advertising and Propaganda: within Spiral of Silence-Agenda Setting Theory", Journalism and Mass Communication, January 2016, Vol. 6, No. 1, 12-18.
Bolland, E. J., (1989), ‘Advertising v. Public Relations’, in Public Relations Quarterly, vol. 34, no. 3,
Ciumacenco, Valentina (2013), "Semiotic interpretation of visual images used in political communication", La Francopolyphonie, vol. 2, pp. 183-194.
David, West (2004), ‘New Social Movements,” in Gerald F. Gaus & Chandran Kukathas, Handbook of Political Theory, (London: Sage Publication
Denton, R. E., Woodward, G. C. (1990), Political Communication in America, New York, Praeger,
Goffman, Erving (1959), Presentation of Self in Everyday Life, Garden City, New York: Doubleday Anchor.
Guzman, Francisco and Vicenta, Sierra (2009) “A Political Candidates Brand Image Scale: Are Political Candidates Brands?”, Brand Management, Vol. 17(3), 207-217.
Jamieson, K. H. (1992). Dirty politics, NY: Oxford University Press.
Johnston, R & Pattie, C. J. (2006), “Putting voters in their place: Geography and elections in Great Britain”, Oxford geographical and environmental studies, New York: Oxford University Press.
Manki, Kim (2015), "Semiotics Analysis for the 18th Presidential Election Campaign Publications", Indian Journal of Science and Technology, Vol. 8(S9), 384-392, May
McNair Brian (2003), an Introduction to Political Communication, London: Routledge.
Hall, S. (1996), Critical dialogues in cultural studies. London, New York: Routledge.