زندگی روزمره و منازعۀ سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی؛ از 22 بهمن 1357 تا 30 خرداد 1360

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی،

2 استادیار گروه مطالعات فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پس از پیروزی انقلاب، نخبگان سیاسی و رهبران انقلابی و توده‌ها خواهان دگرگونی فوری زندگی روزمره بودند. بنابراین، مواضع نیروهای سیاسی در قبالِ وضع سیاست، در عین تنوع، می‌بایست زندگی روزمره را نیز شامل می‌شد و فرهنگ رسمی جدیدی را مسلط می‌ساخت. پژوهش حاضر بر این پرسش متمرکز است که زندگی روزمره در فاصلۀ پیروزی انقلاب تا عزل بنی‌صدر چه رابطه‌ای با منازعۀ سیاسی داشته است؟ برای بررسی این مسئله، از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در جمع‌آوری داده‌ها از ترکیبی از منابع دست‌اول و دست‌دوم استفاده شد که پس از طبقه‌بندی سعی کرده‌ایم پس از کشف و توصیف رابطۀ بین عناصر پژوهش، تحلیل و تفسیر نهایی را ارائه کنیم. این مقاله نشان می‌دهد که زندگی روزمره در موقعیتی انقلابی در فرایند منازعۀ پساانقلابی، خودش به موضوع اِعمال قدرت و محل بروز اختلافات نیروهای سیاسی تبدیل شد و پس از دو سال از موقعیت تکثر سیاسی به یگانگی سیاسی رسید. این یگانگی باعث افزایش پدیده‌های مظنون در زندگی روزمره می‌شد که می‌بایست آیندۀ جامعۀ ایران و روابط نیروهای اجتماعی با ساخت قدرت مستقر را جهت دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Every Day-Life and Political Conflict in Iran after Islamic Revolution; From 11 February 1979 to 2 June 1981

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Delavari 1
  • Abbas kazemi 2
1 Associate Professor of Political Science, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University.
2 Assistant Professor, Department of Cultural Studies, Research Institute for Cultural and Social Studies, Ministry of Science, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

After the Islamic Revolution of 1979, the positions of political and revolutionary elites, as well as the masses manifested the immediate transformation of the everyday-life and the construction of the new course of history in the life of Iranian people. So, each position that was taken by the political forces towards politics should encompass the everyday-life. Accordingly, the present article focused on the relationships between everyday-life and political conflict between 11 February and 2 June 1981. To do this, the mixed research method was used. For collecting data, a combination of the first-hand and the second-hand resources was applied. After classifying data, the researchers tried to discover and describe the relationships between the various elements of the research and provide the final interpretation. The findings of the study revealed that after the Revolution and in the post-revolution’s conflicts, everyday-life, that was a great help for the triumph of the Revolution, became the controversial area for imposing political power and conflicting political forces. The area that turn into political unity from political pluralism after two years. The ultimate unity made some quantitative and qualitative increase in the suspected and omitted phenomena in the daily-life of people, simultaneously, it formed the future of Iranian society and guide the relationship between social forces and the construction of the established power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Everyday-Life
  • Political Conflict
  • Political Pluralism
  • lived Experience
  • Political Unity
  • the Everyday
-         اتحاد مردم؛ ارگان اتحاد دموکراتیک مردم ایران، (1358)، «ملت یا امت، کدام‌یک؟»، دوره اول، شماره1، دوشنبه 23مهر1358، صص1و8.
-         اتحاد مردم؛ ارگان اتحاد دموکراتیک مردم ایران، (1359)، «انقلاب فرهنگی»، دوشنبه 22اردیبهشت1359، دوره اول، شماره29، صص1و8.
-         استمپل، جان. دی، (1378)، درون انقلاب ایران، ترجمه منوچهر شجاعی، چاپ دوم، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
-         امت، (1358)، «بیانیه جنبش مسلمانان مبارز؛ دلایل شرکت در انتخابات و انتظار ما از مجلس بررسی و تدوین قانون اساسی»، سال اول، شماره17، چهارشنبه17مرداد1358، ص 1و7.
-         انقلاب اسلامی (1359)، «بنی‌صدر: حجت‌الاسلام حاج‌احمدآقا یکی از مناسبت‌ترین اشخاص برای تصدی نخست‌وزیری است»، چهارشنبه 1مردادماه1359، 10رمضان1400، 23ژوئیه1980، سال دوم، تک‌شماره، شماره311، ص1و16
-         انقلاب اسلامی (1359)، از سوی حزب جمهوری اسلامی جلال‌الدین فارسی برای نخست‌وزیری پیشنهاد شد، چهارشنبه 1مردادماه1359، 10رمضان1400، 23ژوئیه1980، سال دوم، تک‌شماره، شماره311، ص1و16.
-         انقلاب اسلامی، (1358)، تقلبات انتخاباتی که رئیس‌جمور شخصاً مشاهده کرده و یا مردم به وی گزارش داده‌اند، شنبه 25اسفند1358، 27ربیع‌الثانی1400، 15مارس1980، سال اول، تک‌شماره، شماره215، صص1و12.
-         انقلاب اسلامی، (1359)، مصطفی میرسلیم به‌عنوان نخست‌وزیر به مجلس پیشنهاد شد، یکشنبه 5مردادماه1359، 14رمضان1400، 27ژوئیه1980، سال دوم، تک‌شماره، شماره314، ص2.
-         آهنگر، (1358)، «دور باد جمهوری از بلای استبداد»، شماره مخصوص انقلاب مشروطیت، سال اول، شماره16، سه‌شنبه 16مردادماه1358، ص2.
-         آهنگر، (1358)، دوشنبه 10اردیبهشت1358، سال اول، شماره3.
-         آهنگر، (1358)، دوشنبه 27فروردین1358، سال اول، شماره 1.
-         آهنگر، (1358)، سه‌شنبه 18اردیبهشت1358، سال اول، شماره4.
-         آیندگان، (1358)، «موسیقی مبتذل همچنان پرفروش است»، سه‌شنبه 16مرداد1358، سال دوازدهم، شماره3418، ص5.
-         بازرگان، عبدالعلی (گردآورنده)، (1362)، مسائل و مشکلات نخستین سال انقلاب از زبان رئیس دولت موقت، چاپ دوم، تهران: عبدالعلی بازرگان، بهار.
-         باقی، عمادالدین، (1382)، تولد یک انقلاب (زمینه‌ها و عوامل پیدایش انقلاب ایران)، چاپ اول، تهران: سرایی.
-         بشیری، عباس (به اهتمام)، (1383)، کارنامه و خاطرات سال‌های 1357 و 1358 هاشمی رفسنجانی؛ انقلاب و پیروزی، چاپ دوم، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب اسلامی.
-         پریزاد، رضا و شکوری قهاری، معصومه (به کوشش)، (1388)، روزشمار حزب جمهوری اسلامی، جلد اول، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، تابستان.
-         پناهی، محمدحسین، (1383)، جامعه‌شناسی شعارهای انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
-         پناهی، محمدحسین، (1397)، نظریه‌های انقلاب: وقوع، فرایندها و پیامدها، چاپ هشتم، تهران: سمت.
-         پیروزی، (1359)، «گزارشی نافرجام از مسئلۀ مسکن»، شماره اول، مهر، صص55-58.
-         پیغام امروز، (1357)، «دولت انقلابی باید افشاگر باشد»، سه‌شنبه 8 اسفند1357، 29 ربیع‌الاول1399، 27فوریه1979، شماره اول، دورۀ جدید، سال بیستم، تک‌شماره.
-         تاج‌زاده، مصطفی، (1395)، مصاحبه و گفت‌وگو با حسین دهباشی در مجموعه تاریخ شفاهی ایران؛ خشت خام، منتشر شده در سایت تاریخ آنلاین، بهمن.
-         تاجیک، محمدرضا، (1397)، مصاحبه و گفت‌وگو با حسین دهباشی در مجموعه تاریخ شفاهی ایران؛ خشت خام، منتشر شده در سایت تاریخ آنلاین، اردیبهشت.
-         حاتمی، عباس، (1387)، «دولت و اقتصاد در ایران پس از انقلاب: تأثیر سیاست‌های بازتوزیعی بر جدال‌های هرمنوتیکی، طبقاتی و پیدایش دولت غیریکپارچه در ایران»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره38، شماره2.
-         خامنه‌ای، سیدعلی، (1359)، «همه تفرقه‌انگیزی‌ها بازی شیطنت‌آمیز آمریکای جنایتکار است»، کیهان، شنبه شانزدهم اسفند1359، بیست‌ونهم ربیع‌الاول 1401، تک‌شماره، شماره11233.
-         خدیر، مهرداد، (1394)، «ده خاطره از روزهای پیروزی انقلاب در سال57»، منتشر شده در سایت عصر ایران: 20/11/1394؛ https://www.asriran.com/fa/news
-         خلیلی، اکبر، (1387)، گام به گام با انقلاب، جلد دوم: انقلاب دوم، چاپ دوم، تهران: سروش.
-         دادگستری جمهوری اسلامی، (1364)، غائلۀ چهاردهم اسفند1359؛ ظهور و سقوط ضدانقلاب، چاپ اول، تهران: دادگستری جمهوری اسلامی ایران.
-         دلاوری، ابوالفضل، (1383)، «تحول منازعه سیاسی داخلی؛ از عصر دولت‌ملت تا عصر جهانی شدن»، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، دوره 6، شماره 122، صص107-143.
-         دورکیم، امیل، (1393)، صور بنیانی حیاتی دینی، ترجمه باقر پرهام، چاپ پنجم، تهران: نشر مرکز.
-         رضوی، سید مسعود، (1397)، هاشمی و انقلاب؛ تاریخ سیاسی ایران از انقلاب تا جنگ، تهران: اطلاعات.
-         سعیدی، مهدی، (1385)، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-         سلیمانی، بلقیس، (1393)، «از اودسئوس به پنه‌لوپه؛ زندگی روزمره در شهری کوچک چگونه به انقلاب پیوند خورد»، اندیشه پویا، شماره بیست و سوم، دی و بهمن.
-         سیدامامی، کاووس، (1391)، پژوهش در علوم سیاسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
-         شاهنده، علی، (1358)، «سکوت بس است؛ نگذاریم مجدداً بساط دیکتاتوری برقرار شود»، آیندگان، چهارشنبه 16خرداد1358، سال دوازدهم، شماره368، ص8..
-         شفیعی، محمود، (1389)، جامعه‌شناسی سیاسی ایران؛ مبتنی بر نظریه کنش ارتباطی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
-         صدر، شادی، (1389)، مجموعه قوانین و مقررات پوشش در جمهوری اسلامی ایران، تهران: ورجاوند.
-         طالقانی، سید محمود، (1357)، «هیچ‌کس زنان را به داشتن حجاب مجبور نمی‌کند»، کیهان، یکشنبه 20اسفند1357، 12ربیع‌الثانی1399، تک‌شماره، شماره10658، ص3.
-         طباطبایی، صادق، (1388)، خاطرات سیاسی‌اجتماعی دکتر صادق طباطبایی، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی و مؤسسه چاپ و نشر عروج. 
-         عالم، عبدالرحمن، (1384)، بنیادهای علم سیاست،  چاپ سیزدهم، تهران: نی.
-         عرب‌سرخی، فیض‌الله، (1393)، «ماجرای آن چهارده کامیون مصادرۀ غیرقانونی»، اندیشه پویا، شماره بیست و سوم، دی و بهمن.
-         علی‌بابایی، داوود، (1384)، بیست و پنج سال درایران چه گذشت، جلد اول (از 19دی1356 تا 15بهمن1358)، چاپ دوم، تهران: امید فردا.
-         عنایت، حمید، (1377)، «انقلاب اسلامی: مذهب در قالب ایدئولوژی سیاسی»، ترجمه و تلخیص امیر سعیداللهی، مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی، سال 13، شماره 5 و 6، بهمن و اسفند.
-         غلامرضا کاشی، عبدالله، (1379)، مطبوعات در عصر خاتمی، تهران: سلک.
-         فردوسی، (1358)، «ابتذال فقط تغییر شکل داده است»، سه‌شنبه 15خرداد1358، تک‌شماره، دوره جدید، شماره 30، ص18.
-         فردوسی، (1358)، جرم سیاسی متلک به دخترها، دوشنبه 3اردیبهشت1358، تک‌شماره، دوره جدید، شماره24، ص6.
-         فردوسی، (1358)، گفت‌وگو با وزیر فرهنگ و آموزش عالی، سه‌شنبه 29تیر1358، دوره جدید، تک‌شماره، شماره35، ص6.
-         فرهی، بیتا، (1375)، «فروپاشی دولت و انقلاب‌های شهری: تحلیل تطبیقی از انقلاب‌های ایران و نیکاراگوئه»، فصلنامه راهبرد، تابستان.
-         فوران، جان، (1392)، مقاومت شکننده؛ تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
-         فیشر، مایکل. ام. جی، (1980)، ایران: از مناقشه مذهبی تا انقلاب، انتشارات دانشگاه هاروارد، کمبریج، ماساچوست و لندن؛ در: هیرو، 1386.
-         کاظمی، عباس و آقاجان‌زاده، هادی، (1393)، «امر معمولی در عصر انقلاب»، اندیشه پویا، سال سوم، شماره بیست و سوم، دی و بهمن.
-         کاظمی، عباس، (1395)، امر روزمره در جامعه پساانقلابی، چاپ دوم، تهران: فرهنگ جاوید.
-         کتاب جمعه، (1358)، «اول دفتر...»، پنجشنبه 4مردادماه1358، سال اول، شماره 1، ص3.
-         کرایب، یان، (1394)، نظریۀ اجتماعی کلاسیک، ترجمۀ شنهاز مسمی‌پرست، چاپ هشتم، تهران: آگه.
-         کمالی، مسعود، (1381)، جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر، ترجمه کمال پولادی، چاپ اول، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
-         کنوبلاخ، هوبرت، (1391)، مبانی جامعه‌شناسی معرفت، ترجمۀ کرامت‌اله راسخ، چاپ دوم، تهران: نی.
-         کیهان، (1357)، بولینگ عبده را آتش زدند، دوشنبه 23بهمن1357، 14ربیع‌الاول139، تک‌شماره، شماره10636، ص4.
-         کیهان، (1357)، در پی تحریم گوشت یخ‌زده 20میلیون کیلو گوشت یخ‌شده در ایران بی‌مصرف ماند، سه‌شنبه 23اسفندماه1357، 14ربیع‌الثانی1399، تک‌شماره، شماره10660، ص7.
-         کیهان، (1357)، سازمان چریک‌های فدایی خلق در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد: کلیه فرماندهان سابق ارتش باید در دادگاه خلق محاکمه شوند، شنبه 28بهمن1357، 19ربیع‌الاول1399، تک‌شماره، شماره10639، ص2.
-         کیهان، (1357)، سخنگوی دولت: برای کم‌درآمدها آب و برق مجانی می‌شود، سه‌شنبه 8اسفندماه1357، 29ربیع‌الاول1399، تک‌شماره، شماره 10648، ص2.
-         کیهان، (1357)، مواضع سیاسی و اجتماعی سازمان مجاهدین خلق اعلام شد،، یکشنبه 6 اسفند1357، 27 ربیع‌الاول1399، تک‌شماره، شماره10646، ص3.
-         کیهان، (1357)، میلیون‌ها نفر در بزرگداشت مصدق شرکت کردند، سه‌شنبه 15اسفند1357، 7ربیع‌الاول1399، تک‌شماره، شماره10654، ص3.
-         کیهان، (1358)، «ضرورت وحدت؛ یادداشت سردبیر»، سه‌شنبه 26تیرماه1358، بیست‌ودوم شعبان1399، تک‌شماره، شماره 10759، صص1-2.
-         کیهان، (1358)، «مشکلات شهرک مسعودیه»، شنبه 23تیرماه1358، نوزدهم شعبان1399، تک‌شماره، شماره10756، ص12.
-         کیهان، (1358)، 10روزنامه و مجله تعطیل می‌شوند، یکشنبه 21مرداد1358، هجدهم رمضان1399، تک‌شماره، شماره 10780.
-         کیهان، (1358)، امام: هیج خطری ما را تهدید نمی‌کند، چهارشنبه 10مردادماه1358، هفتم رمضان1399، تک‌شماره، شماره10773، ص12.
-         کیهان، (1358)، بزرگ‌ترین رژه کارگری در ایران برگزار شد، چهارشنبه 12اردیبهشت1358، پنج جمادی‌الثانی1399، تک‌شماره، شماره10697، ص6.
-         کیهان، (1358)، به اتهام توطئه علیه انقلاب ایران؛ آیندگان توقیف شد، چهارشنبه 17مردادماه1358، چهاردهم رمضان1399، تک‌شماره، شماره10777، ص2.
-         کیهان، (1358)، سخنگوی دولت: آیندگان به نفع بیت‌المال مصادره شد، پنجشنبه 18مردادماه1358، پانزدهم رمضان1399، تک‌شماره، شماره 10778، ص2.
-         کیهان، (1358)، طبق دستور دادستان انقلاب: 22 روزنامه و مجله توقیف شدند، دوشنبه 29مردادماه1358، بیست‌وششم رمضان1399، تک‌شماره، شماره10786، ص2.
-         کیهان، (1358)، مراسم بزرگداشت شهدای مجاهدین خلق در دانشگاه تهران، پنجشنبه 11بهمن‌ماه1358، سیزدهم ربیع‌الاول1400، شماره10919.
-         کیهان، (1359)، اطلاعیه بنیاد مستضعفان، سه‌شنبه 5اسفندماه1359، هجدهم ربیع‌الثانی1401، تک‌شماره، شماره11224، ص1.
-         کیهان، (1359)، تله‌کابین توچال، پنجشنبه 28اسفندماه1359، دوازدهم جمادی‌الاول1401، تک‌شماره، شماره11244، ص3.
-         مجاهد، نشریه مجاهدین خلق ایران، (1358)، «روح حاکم در نظرگاه‌های ما در مورد یک قانون اساسی طراز مکتب (اسلام)»، سال اول، شماره3، دوشنبه15مرداد1358، صص5و9.
-         محسنیان‌راد، مهدی، (1384)، سیر تحول ارتباطات ایران از آغاز تا امروز، ایران در کهکشان ارتباطی، تهران: سروش.
-         مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران، (1364)، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
-         مصلح، حسن، (1358)، «انقلاب اسلامی و وسایل ارتباط جمعی»، هفته‌نامه امت، چهارشنبه 16خرداد1358، شماره8، ص4.
-         مظفر، محمدجواد (به کوشش)، (1378)، اولین رئیس‌جمهور؛ پنج گفت‌وگو دربارۀ اولین انتخابات ریاست‌جمهوری دی‌ماه1358، چاپ سوم، تهران: کویر، خرداد.
-         مقدم، والنتین، (1392)، «جنسیت و انقلاب‌ها»، در: گلدستون، جک، (1392)، مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب‌ها، ترجمه محمدتقی دلفروز، چاپ سوم، تهران: کویر. 
-         مک‌کی، ساندرا، (1385)، ایرانی‌ها؛ ایران، اسلام و روح یک ملت، ترجمۀ شیوا رویگریان، چاپ دوم، تهران: ققنوس.
-         ملکی، محمد، (1377)، دیروز و امروز؛ گزیدۀ یادداشت‌های سیاسی اجتماعی 1358-1376، چاپ اول، تهران: قصیده.
-         ملول، غلامعلی، (1358)، «تقلید در سیاست جایی ندارد»، آیندگان، چهارشنبه 3مرداد1358، سال دوزادهم، شماره3409، ص8..
-         موحد، محمدحسن، (1385)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با رعایت اصلاحات سال1368)؛ شورای بازنگری قانون اساسی همراه با اصول مورد بازنگری‌شده سابق و آیات استنادی، چاپ اول، کرمانشاه: طاق بستان.
-         موسوی خمینی، روح‌الله، (1357)، «انتقاد امام خمینی از دولت، کیهان»، چهارشنبه 16اسفندماه1357، 8ربیع‌الثانی1399، تک‌شماره، شماره10655، ص3.
-         موسوی خمینی، روح‎الله، (1358)، «مستضعفین بر مستکبرین غلبه خواهند یافت»، کیهان، سه‌شنبه 14فروردین‌ماه1358، 5جمادی‌الاول1399، تک‌شماره، شماره10673، ص3.
-         میرسلیم، سیدمصطفی و خورمهر، کاظم، (1389)، جریان‌شناسی فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی ایران (1357-1380)، چاپ دوم، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
-         میلانی، محسن، (1384)، شکل‌گیری انقلاب اسلامی؛ از سلطنت پهلوی تا انقلاب اسلامی، ترجمه مجتبی عطارزاده، چاپ اول، زمستان، تهران: گام نو.
-         ناطق، هما، (1357)، رهایی زنان از رهایی زحمتکشان جدا نیست، کیهان، دوشنبه 21اسفندماه1357، 13ربیع‌الثانی1399، تک‌شماره، شماره10659، ص4.
-         نوومسکی، لاکو، (1386)، گفت‌وگوی آنتونین لیهم با لاکو نووممسکی، در: لیهم، آنتونین، سیاست فرهنگ، ترجمۀ فروغ پوریاوری، چاپ یکم، تهران: آگاه.
-         هالیدی، آدریان، (1394)، اجرا و نگارش پژوهش کیفی، ترجمۀ مهری بهاری و دیگران، چاپ اول، تهران: نشر علم.
-         هیرو، دیلیپ، (1386)، ایران در حکومت روحانیون، ترجمۀ محمدجواد یعقوبی دارابی، چاپ اول، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران، پاییز.
- Amir Arjomand, Said, (1986), “The Theleology of the Islamic Revolution”, Word Politics.
- Amir Arjomand, Said, (1989), History, Structure and Revolution in the Shi’ite Tradition in Contemporary Iran”, International Politics Science Review, 10: 2.
- Ball, Alen R, (1971), MOdenr Politics and Govenrment, London: Macmilan.
- Bauman, Zygmunt and May, Tim, (2001), Thinking Sociologically, Seconf Edition, Oxford: Balckwell publishing.
- Bayat, Asef, (1997), Street politics: poor people’s movement in Iran, First Publication, New York: Columbia Univerity Press.
- Bennett, Andy, (2005), Culture and Everyday Life, First Published, London: Sage Publicantions.
- Brinton, Crane, (1965), The Anatomy of Revolution, Ravised and Exoanded Edition, third edition, New York: Random Haouse.
- Coser. Louis, (1956), The Function of Social Conflict, New York: The Free Press.
- Fitzpatrik, Sheila, (2000), Everyday Stalinism: Ordinry Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s, New York: Oxford University Press.
- Flick, Uwe, (2009), An Introduction to Qualitative Research, fourth Edition, London: Sage Publications.
- Foran, John and Goodwin, Jeff, (1993), “Revolutionary Outcomes in Iran and Nicaragua: Coalition Fragmentaion, War, and The Limits nof Social Transformation”, in: Theory and society, Vol. 22, No. 2, published by Kluwer Academic Publisher, Apr, p 209-247.
- Foran. John, (1997), “Discourses and Social Forces: The Role of Culture and cultural Studies in Understanding Revolutions”, J. Foran (Ed). Theorizing Revolutions, London and New York: Routledge, pp. 203-226.
- Goldestone, Jack. A, (1991), “Ideology, Cultural Framework and the Process of Revolution”, Theory and Society, 20: 4.
- Harris, Kevan, (2017), A Social revolution; Politics and Welfare State in Iran, Oakland, California: University of California Press.
- Heywood, Andrew, (2013), Politics, Fourth Edition, London: Palgrave MacMillan.
- Hornby, Albert. Sydney, (2005), Oxford advanced learner’s dictionary of current Englisgh, Chief editor Sally Wehmeier, editors Colin Melntosh, Joanna Turnbull Phonetics editor Michael Ashby, Oxford University Press; 7th edition
- Inglis, David, (2005), Culture and Everyday Life, First Published, London: Routledge.
- Keddi, Nikki, R, (2003), Modern Iran; Roots and Results of Revolution, with a section by Yann Richard, Yale University Press.
- Vanderstoep, Scott. w and Johnston, Deirdre. D, (2009), Research Method for everyday life; Bending qualitative and quantitative approaches, First Edition, San Francisco: Jossey-Bass.