نظم نوین امنیتی در خلیج فارس بعد از اشغال نظامی عراق

چکیده

در جهانی که صدای جهانی شدن و پیشرفت صنعتی و تکنولوژی، پُرآوازه‌ترین صدایی است که طنین انداخته، خلیج فارس همچنان به‌عنوان منطقه ممتازی، از لحاظ باارزش‌ترین منابع استراتژیکی قلمداد می‌شود. بندرگاه‌های خلیج فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین منابع جهانی، مرکز اصلی تولید نفت و گاز طبیعی جهان هستند. این اهمیت موجب شده این منطقه به مرکز تنش بین‌المللی تبدیل شده و حضور قدرت‌های بزرگ موجب ناامنی خلیج فارس شود.
ایالات متحده منافع زیادی را از اشغال نظامی عراق دنبال می‌کند: دستیابی به منابع انرژی ارزان‌قیمت خلیج فارس، جلوگیری از تسلط قدرت‌های دیگر بر منطقه و ایجاد امنیت برای دوستان و متحدان منطقه‌ای خود. از این میان، تأمین جریان آزاد و پایدار نفت از این منطقه به سایر نقاط جهان از منافع اولیه و اساسی امریکا در خلیج فارس محسوب می‌شود. عدم تمایل امریکا به خروج از عراق در راستای تحقق همین منافع است.
منطقه خلیح فارس، در سطح داخلی با درگیری‌های بین دولتی، رقابت‌های قومی، بنیادگرایی اسلامی، بی‌ثباتی داخلی و عدم توازن قدرت مواجه است؛ در سطح بین‌المللی نیز دخالت قدرت‌های خارجی، وضعیت منطقه را متشنج‌تر نموده است. طرح خاصی لازم است تا خلیج فارس را از این بحران‌ها رهایی بخشد و ثبات و امنیت منطقه را در آینده تأمین و تضمین نماید. مقاله حاضر ضمن بررسی حضور امریکا در منطقه و طرح‌های ارائه‌شده از سوی این کشور، درصدد است نظم خاصی را برای این منطقه طراحی کند که امنیت آن را تنظیم و حفظ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Security Order in the Persian Gulf after the Military Invasion of Iraq

چکیده [English]

In a world, where globalization and industrial as well as technological progress are the most frequently heard voices, the Persian Gulf yet remains as an outstanding region for the most precious strategic reserves of the world. The Persian Gulf harbors as the biggest reserves of the world are a major center for producing oil and natural gas of the world. Such a great importance has turned the Persian Gulf region into a hotbed for international tension resulting in the presence of big powers particularly the United States in the region, thus endangering the security there. Occupying Iraq in a military campaign, the United States is pursuing a lot of interests in the Persian Gulf region including access to the cheap energy resources of the Persian Gulf region, preventing the domination of other powers over the region and ensuring the security of its regional allies. After all, ensuring the free and stable transfer of oil to other parts of the world is viewed as one of the prime and basic interests of the United States in the Persian Gulf region. Meanwhile, the US reluctance to leave Iraq is seen as a policy to meet such interests. Unfortunately, the Persian Gulf region is the source of clashes among governments, ethnic rivalries, Islamic fundamentalism, internal instability and the absence of balance of power at domestic level. On a global scale, the intervention of foreign powers has fueled tensions in the region. A deliberate initiative is required for the Persian Gulf region to weather the ongoing crisis and ensure its regional security in the future. Reviewing the presence of the US in the region and the initiatives made by this country, the present essay aims at designing a certain order for the Persian Gulf region so as to ensure its security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dual containment policy based on domination
  • global hegemony
  • international environment
  • security order
  • the Persian Gulf