چالش‌های کنش‌گری صنفی-سیاسی معلمان و تشکل‌های صنفی آنان (دهه 1390)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

کنش‌گری صنفی-سیاسی معلم‌ها در دهه 90 شمسی را می‌توان به‌عنوان نقطه‌عطف و فصل جدیدی از تاریخ کنش‌گری صنفی-سیاسی معلمان در ایران نامید؛ این پدیده در نوع خود، نه‌تنها با دیگر کنش‌گری‌های اعتراضیِ معلمان در چند دهه اخیر متمایز بوده بلکه در مقایسه با کنش‌گریِ اعتراضیِ دیگر اصناف همچون کارگران، کامیون‌داران، معدن‌چیان و غیره-هم از حیث قشری و شکلی و هم از حیث میزان فراگیری، مشارکت و استمرار آن-از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده است؛ نکته قابل‌تأمل در این زمینه آن است که این کنش‌گری برای رسیدن به اهداف عمومی و حرفه‌ای خود با چالش‌هایی مواجهه بوده است. بررسی این مهم باعث می‌شود نه‌تنها چالش‌ها و موانع کنش‌گری این صنف شناسایی و آسیب‌زدایی شود بلکه چالش‌های دیگر اصنافِ کنش‌گر نیز به‌صورت تطبیقی-مقایسه‌ای، شناسایی و مرتفع گردد. حال، پرسش اصلی این است که «مهم‌ترین چالش‌های کنش‌گری سیاسی _صنفی معلم‌ها و تشکل‌های آنان در دهه 1390 چه بوده است؟». در پاسخ، فرضیه‌ای که با روش گردآوری کتابخانه‌ای طرح گردیده و سپس با روش مصاحبه‌ی نیمه‌باز برروی 30 نفر از کنش‌گران سیاسی-صنفی معلمان به‌بوته آزمون گذاشته شده ازاین‌قرار است که قشر معلمان در کنش‌گری صنفی-سیاسی خود دارای سه چالش درونی (تعارض منافع، ضعف تشکیلاتی و فقدان راهبرد منسجم) و سه چالش برونی (ناکارآمدی سیاست‌گذاری، عدم خوش‌بینی سیاست‌گذاران و محیط بین‌المللی) هستند. تحلیل داده‌های کمی (از طریق تکنیک‌های سنجش میانگین و درصد فراوانی) و کیفی (تکنیک برجستگی) نشان می‌دهند که از 6 چالش برون‌صنفی و درون‌صنفی، به‌ترتیب ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌ها و ضعف راهبردهای نظری-عملی بیشترین تأثیر و محیط بین‌المللی کم‌ترین تأثیر چالش‌زا را داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges of Teachers' Political-Guild Action and Their Association (2020s)

نویسندگان [English]

  • Heidar Shahriari 1
  • Ehsan Balaghi Inalu 2
1 Faculty of political science at Shiraz University
2 PhD candidate of political science at Shiraz University
چکیده [English]

Teachers' political-guild action during 2020s can be considered a grindstone and a new phase of teachers' political-guild action in contemporary history of Iran. This action is not only and typically differentiated with teachers' political-guild action over last decades, but, is also distinguished in respect of formality, stratification, comprehension, participation and continuity from other guilds' protest action such as labors, truckers, mines etc. The key point is that this action like any other guilds' action has faced some challenges when attempted to achieve its' professional and public aims. Thereby, this survey leads not only to recognizing challenges and obstacles of teachers' guild action but also recognizing and eradicating the challenges and obstacles of other guilds' action through a comparing study. Accordingly, the basic question is "which challenges of teachers' political-guild action has been the most important challenges during 2020s'? In response, this survey, which has conducted through library and semi-structured interview methods of data acquisition, has hypothesized that teachers have three inner challenges (interest conflict, association disability and the lack of cohered strategy) and three outer challenges (policy inefficiency, policy-makers' lack of optimism and international environment) regarding their political-guild action. By analyzing quantitative data (through average measurement and frequency percent) and qualitative data (through prominence technique), this survey has proved that the policy-making inefficiency and the disability of practical-theoretical strategy, respectively, have the most influence and international environment has the least influence among challenging parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • association
  • action
  • challenges
  • policymaking
  • inefficiency
  • guilds