جنبش زنان در ایران پس از انقلاب، از مطالبات ایدئولوژیک به مطالبات روزمره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی (اندیشه سیاسی)، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران

3 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در دو دهه گذشته تحولات زیادی در حوزه جنسیت در ایران رقم خورده است که مؤلفه جنسیت را به یکی از مهم‌ترین عوامل تبیین کننده جامعه جدید تبدیل کرده است. زنان همیشه سوژه قدرت بوده اند و اعمال محدودیت بر آنها در قالب قوانین، عرف، شریعت و لباس و سبک زندگی دست خوش رویکرد ایدئولوژیک مردسالارانه بوده است. جنبش زنان در ایران ابعاد بین المللی پیدا کرده است. این جنبش سابقه‌ای صد ساله دارد و تحت تاثیر امواج تحول اندیشه زنان و تحول مفهوم قدرت در سطح بین الملل است. با همه این اثرپذیری، تاخیری چند دهه‌ای در نظر و کنش سیاسی زنان در ایران وجود دارد. در این پژوهش به بررسی نقش تحول قدرت در مطالبات زنان در ایران می پردازیم و توجه به سیاست روزمره که خود را در قالب نقد گفتمان ایدئولوژیک و رسیدن به رهایی به مثابه زندگی روزمره و بهره مندی از آزادی های انسانی مطرح کرده است. سوال این پژوهش این است که جنبش زنان در ایران در سال های پس از انقلاب چه تحول مفهومی داشته است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد جنبش زنان در ایران گذار از ایدئولوژی به سیاست روزمره است و مطالبات زنان دراعتراض به مداخله قدرت در زندگی خصوصی آنها و مخالفت با انقیاد بدن و تلاش برای دستیابی به حقوق انسانی تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The women's movement in Iran after the revolution, from ideological demands to everyday demands

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zolfagharian 1
  • Seyed Mohammad Ali Taghavi 2
  • Seyed Hossein Athari 3
1 Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Political Science, Allameh Tabatabai University, Iran
3 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In the last two decades, there have been many developments in the field of gender in Iran, which has made the gender component one of the most important factors explaining the new society. Women have always been the subject of power, and imposing restrictions on them in the form of laws, custom, Sharia, clothing and lifestyle has been a patriarchal ideological approach. The women's movement in Iran has gained international dimensions. This movement has a history of a hundred years and is influenced by the waves of transformation of women's thought and the transformation of the concept of power at the international level. Despite all this effectiveness, there is a delay of several decades in the opinion and political action of women in Iran. In this research, we examine the role of power evolution in women's demands in Iran and pay attention to everyday politics that has presented itself in the form of criticizing ideological discourse and reaching liberation as everyday life and benefiting from human freedoms. The question of this research is, what conceptual evolution has the women's movement in Iran had in the years after the revolution? The findings of the research show that the women's movement in Iran is transitioning from ideology to everyday politics, and women's demands have turned into protests against power interference in their private lives and opposition to body subjugation and efforts to achieve human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Power"
  • "Iran"
  • "Women's Movement"
  • "Daily Politics"
  • "Feminism"