پوزیتیویسم شناخت مسلط بر سیاست خارجی ج. ا. ا

نویسنده

no 1

چکیده

تاکنون محققان ایرانی تلاش‌های بسیاری برای تبیین علمی سیاست خارجی ایران انجام داده‌اند و در این راه کوشیده‌اند تا از یافته‌های جدید و رهیافت‌های گوناگون در عرصه روش‌شناسی علوم اجتماعی بهره برند. در این مقاله با بررسی بخش عمده‌ای از ادبیات موجود در این زمینه نشان داده خواهد شد که رهیافت غالب در این زمینه پوزیتیویسم بوده است. برای این منظور پس از بررسی اجمالی آموزه‌های پوزیتیویسم، نظرات محققان ایرانی درباره سیاست خارجی ایران، از منظر روش‌شناسی مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه گرفته خواهد شد که به رغم تفاوت‌های نظری، پوزیتیویسم بر مطالعات حاکم بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Positivism as a Dominant Method in The Iranian Researches on Foreign Policy of Iran

نویسنده [English]

  • alireza azghandi
چکیده [English]

After revolution, Iranian researcher and scholars had many works for scientific explanation of foreign policy of Iran and they have tried to use of new various trends and approaches in methological area in social sciences. In this article after surveying of this literature, it will be manifested that positivism is the dominant approach in Iranian studies on foreign policy. For this purpose first the principles of positivism will be passed away and then by analyzing of Iranians studies it will be showed that despite of different views, most of Iranian researches had been based upon positivism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign policy of IRI.positivism.realism.idealism