درباره ضرورت یکسان‌سازی رفرنس‌نویسی در علوم انسانی

نویسنده

no 1

چکیده

پراکندگی‌ها و آشفتگی‌هایی که در زمینه رفرنس‌نویسی در بسیاری از آثارِ دانشگاهی رشته‌های علوم انسانی وجود دارد نویسنده این مقاله را بر آن داشته است که بکوشد راهکاری در این باره ارائه دهد. نویسنده نخست به صورت اجمالی به شیوه‌های جمع‌آوری داده‌ها و نیز رفرنس‌نویسی از گذشته‌های دور تا دوران معاصر در ایران پرداخته است و آنگاه شیوه نامه رفرنس‌نویسی شیکاگو را با ارائه مثال‌های متعدد معرفی کرده است. پیشنهاد نویسنده دراین مقاله این است که نویسندگان و پژوهشگران؛ چه آنهائی که روش نویسنده‌ـ تاریخ نشر را پذیرفته اند و چه آنهائی که روش پانوشت/ پی‌نوشت ـ کتابنامه را دنبال می کنند؛ به این شیوه نامه ـ که یکی از معتبرترین شیوه نامه‌های رفرنس‌نویسی است ـ پایبند باشند تا قدری از این آشفتگی کاسته شود و امکان استاندارد کردن تألیفات علمی دانشگاهی ـ با عنایت به معیارهای پذیرفته شده محافل معتبر علمی ـ پدید آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Unification of Manual of Style in Humanities and its Necessity

نویسنده [English]

  • hamidreza rahmani zadeh dehkordi
چکیده [English]

Many academic works are publishing every year in Iran, but they seldom use a single citation system. In other words, researchers and authors, according to their academic backgrounds and educations, use some different Manual of Style. This article suggests a standard and valid Manual, i.e. The Chicago Manual of Style, for resolving this problem. Dehkordi makes a review the system of gathering of data and citation from Iranian classic text to contemporary one. Then he introduces the Chicago Manual of Style with some examples (in Persian and English) and finally, according to Persian language potentiality, he gives some comments and suggestions to Iranian researchers who wish to use the Chicago Manual of Style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citation Chicago Manual of Style citation from iranian text