"آزادی" در روایتی پارادایمی

نویسنده

no 2

چکیده

سیر اندیشه سیاسی به صورت‌های گوناگون و با به کارگیری شیوه‌های تحلیلی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط، شناخت مفاهیمی چون "آزادی" و "عدالت" در سیر تاریخی اندیشه سیاسی از اهمیت به سزائی برخوردار بوده است. هر یک از رهیافت‌های تحلیلی به فهمی از این مفاهیم دست یافته‌اند و سیر تحول آنها را توضیح داده‌اند. در این نوشتار از رهیافتی پارادایمی برای توضیح مفهوم "آزادی" و سیر تحول آن بهره گرفته شده است تا به فهم بهتری از آن یاری رساند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Freedom in Paradigmatic Approach

نویسنده [English]

  • abbas manoochehri
چکیده [English]

History of political thought has been studied by applying various analytical approaches. In this relation, concepts such as "justice" and "freedom" have had a prominent place. Each approach has reached a particular understanding of history of political thought and has helped with a better understanding of significant political concepts. This paper intends to apply a paradigmatic approach to help with the better understanding of these concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • freedom