انسان ایرانی، سیاست و آینده‌شناسی

نویسنده

no 2

چکیده

در مطالعات سیاسی و اجتماعی اخیر، آینده‌شناسی از اهمیت خاصی برخوردار است و جایگاهی محوری در تحقیقات سیاسی ـ اجتماعی دارد. آینده‌شناسی مبانی هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی خاص و متفاوتی دارد که در بخش اول مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرند. در بخش دوم، نگارنده می‌کوشد تصورات جامعه ایرانی از آینده را بر اساس مبانی معرفت‌شناسی مذکور بررسی کند. در این بررسی به نگرش‌های مردم و جوانان درباره آینده جامعه ایرانی و همچنین به نگرش‌های اقلیت‌های قومی توجه می‌شود. نویسنده بر این باور است که جامعه ایرانی در آینده با تهدیدها و فرصت‌های بسیاری در این زمینه‌ها روبه‌رو است که ممکن است موقعیت‌های متفاوتی را برای آینده کشور رقم زنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The future of Iranian humans

نویسنده [English]

  • mohamadreza tajik
چکیده [English]

In the recent surveys in social & political sciences, future studies have become a very crucial and important area and have made new trends in socio-political researches. Future studies have special and different epistemological and ontological bases and in the first part of this article, these bases have been studied. In the second part, the author has tried to study the mentality and current situation of Iranian society, based upon the methodology of future studies. The attitude of Iranian youth & people about the future of Iranian society, and some of ethnical minorities in this concern, has been noticed. The author has tried to manifest that the future of Iranian Society will have different situations and the people of Iran will confront with many threats and opportunities and they can create their future by different options and decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian humans.future studies.Iranian society.politics.iranian culture