نسبت حق، عدالت و رضایت عمومی در اندیشة امام علی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

علی(ع) در نامة خود به حاکم مصر می‌نویسد «باید بهترین کارها در نزد حاکم، حد وسط آنها در «حق»، فراگیرترین آنها در «عدل» و جمع‌کننده‌ترین آنها در «رضایت مردم» باشد». به نظر می‌رسد سخن امام جملة پیچیده‌ای است که نیاز به تبیین دارد و باید در آن نسبتِ بین سه مفهوم سیاسی «حق، عدل و رضایت عمومی» روشن شود. در مراجعة نگارنده به برخی تفاسیر نهج‌البلاغه و آثاری که در این خصوص وجود دارد، مطلب جدیدی به دست نیامد، پس از آن بود که تلاش شد تفسیر جدیدی از این سخن ارائه شود و بر اساس آن یک قاعدة کلان سیاسی در حوزة عدالت ارائه گردد. فارغ از اینکه تفسیر و قاعدة ارائه‌شده درست یا نادرست باشد، اما به اندازه‌ای اهمیت دارد که هم مقالة حاضر را شایستة نقد می‌کند و هم نگارش تفسیرها و مطالب جدید را در خصوص جملة علی(ع) می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship among Right, Justice and Public Satisfaction in Imam Ali’s (AS) Thought

چکیده [English]

In his letter to governor of Egypt, Imam Ali (AS) wrote: “The best works from the viewpoint of a ruler should be the one which is the middle in terms of “right,” the most inclusive in terms of “justice,” and the most overarching in terms of “people’s satisfaction.” It seems that Imam Ali\'s (AS) remark is too complicated and needs some clarifications. Here, the relation among “right, justice, and public satisfaction” should be demonstrated. The author has not been able to find new material in some interpretations of Nahj-ul-Balagha and other related works. Then, he tried to come up with a new interpretation of Imam Ali\'s (AS) words in order to formulate an inclusive political rule in the area of justice. Regardless of whether the new interpretation is correct or not, it is of such importance as to both make the present paper worthy of analysis, and reminds us of the need to write new material and interpretations on this viewpoint of Imam Ali (AS).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (AS)
  • political thought of right
  • Justice
  • public satisfaction
  • people