1. واکاوی میزان تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: ایران و روسیه در سال های 2020-2010)

دوره 14، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 37-80

10.22034/ipsa.2019.385

عارف بیژن؛ احسان اعجازی؛ مهدی لکزی


2. عوامل محدود ماندن مشارکت سیاسی زنان (بررسی عوامل محدود ماندن تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی از دیدگاه زنان)

دوره 10، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 124-156

حاکم قاسمی؛ فاطمه معالی


3. بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره هفتم، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 7-33

سید جواد امام جمعه زاده؛ محمودرضا رهبر قاضی؛ امید عیسی نژاد؛ زهره مرندی


4. بررسی سیاست های قومی جمهوری اسلامی ایران در قبال کردها در دولت اصلاحات (1998 ـ 2006)

دوره هفتم، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 155-178

مجتبی مقصودی؛ انوشه دربندی


5. انتخابات نهم ریاست جمهوری و پایگاه‌های اجتماعی در ایران

دوره هفتم، شماره 2، بهار 1391

امیر محمد حاجی یوسفی؛ مهدی فرازی؛ راضیه کیوان آرا


6. بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر خورموج

دوره هفتم، شماره 2، بهار 1391

غلامرضا جعفری نیا


7. بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره ششم، شماره 1، زمستان 1389

سید جواد امام جمعه زاده؛ رضا محموداوغلی؛ امید عیسی نژاد


8. تحلیل تأثیر آگاهی سیاسی معلمان بر شرکت در انتخابات؛ مطالعه موردی معلمان نواحی (1) و (3) اصفهان

دوره ششم، شماره 1، زمستان 1389

سید امیر مسعود شهرام نیا؛ صابر ملائی


9. عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس؛ مطالعة موردی شهر تهران

دوره چهارم، شماره 4، پاییز 1388


10. بررسی مسئله تصدی زن بر مقام ریاست جمهوری(در جمهوری اسلامی ایران)

دوره چهارم، شماره 1، زمستان 1387


11.  بررسی تعاملات فرهنگ سیاسی و تحزب در ایران

دوره دوم، شماره 4، پاییز 1386


12. مشارکت سیاسی دانشجویان: ارزیابی برخی از پیش‌بینی‌کننده‌های مشارکت سیاسی

دوره دوم، شماره 2، بهار 1386