1. بازی تاج‌وتختِ کرونا؛ آموزه ای برای سیاست ورزی ایرانی

دوره 15، شماره 2، بهار 1399، صفحه 73-118

10.22034/ipsa.2020.401

محسن خلیلی


2. رهیافت اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی معاصر: با تاکید بر آرا و اندیشه‌های رضا داوری اردکانی و السدیرمک اینتایر

دوره 13، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 73-104

حسن رحیمی(روشن)؛ سهیلا رحیمی؛ سید حسین جعفری


3. رانسیر و بازپیکربندی توزیع امر محسوس در سیاست و زیبایی شناسی

دوره 13، شماره 2، بهار 1397، صفحه 65-86

معصومه محمدیاری؛ محمد توحیدفام


4. سیاست و عرفان در مهابهاراتا

دوره 13، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 73-96

محمد تباشیر؛ ابوالفضل شکوری


5. بررسی موانع کاربردی سازی علم سیاست از دیدگاه مدیران اجرائی استان کرمان

دوره 11، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 119-166

محمد عبداله پور چناری؛ یحیی کمالی


6. مطهری و سیاست: ظرفیت های آثار استاد برای دروس علوم سیاسی

دوره 10، شماره 2، بهار 1394، صفحه 205-226

محمد منصورنژاد


7. مطالعه ی موانع پارلمانی توسعه ی اقتصاد ملی در ایران(1368-1384)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 23-72

فائز دین پرست؛ علی ساعی


8. معنا و مقام سیاست در مکتب جعفری

دوره 9، شماره 2، بهار 1393، صفحه 7-33

اصغر افتخاری؛ کسری صادقی زاده


9. جامعه‌شناسی سیاسی موبایل: تأثیر تلفن همراه بر زندگی سیاسی

دوره 8، شماره 2، بهار 1392، صفحه 7-48

مجتبی قلی‌پور؛ حیدر شهریاری


10. جدال اخلاق و سیاست در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی و نیکولو ماکیاولی

دوره هفتم، شماره 1، زمستان 1390

فرشاد شریعت؛ مهدی نادری باب اناری


11. ایران و دولت توسعه‌گرا - (1357-1320)

دوره ششم، شماره 3، تابستان 1390

سید عبدالامیر نبوی


12. مبانی و اصول حاکم بر "فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی"

دوره ششم، شماره 2، بهار 1390

حسین پوراحمدی


13. اخلاقِ دشمنی در اندیشة سیاسی اسلام

دوره پنجم، شماره 4، پاییز 1389

علی اکبر علیخانی


14. زیبایی‌شناسی و سیاست؛ بازتاب سیاست در رویکرد رئالیستی به هنر

دوره پنجم، شماره1، زمستان 1388


15. نسبت‌سنجیِ هرمنوتیک و حقوق بشر در نگرش دینی مجتهد شبستری

دوره چهارم، شماره 3، تابستان 1388


16. سیاست، ساختمان و شهر

دوره دوم، شماره3، تابستان 1386


17. انسان ایرانی، سیاست و آینده‌شناسی

دوره اول، شماره 2، بهار 1385

no 2

محمدرضا تاجیک