کلیدواژه‌ها = مجلس شورای اسلامی
سیاست گذاری ورزش در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران (1380-1359)

دوره 16، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 139-173

10.22034/ipsa.2021.4272.3764

فریبرز ظریفی؛ علی اشرف خزائی؛ بهرام یوسفی؛ زهره حسنی


موانع مشارکت نخبگان سیاسی زن در عرصه تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی؛ (مطالعه موردی: زنان نماینده مجلس)

دوره 14، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 94-63

زهرا حیدری؛ عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری هشجین؛ علی مرشدی زاد


تحلیل اثر نظام انتخاباتی در عملکرد وجهت گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی

دوره 12، شماره 4، آذر 1396، صفحه 203-234

محسن اورکی کوه شور؛ محمدرضا مایلی