کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد سیاسی توسعه در ج.ا.ا: تقدم امر سیاسی بر امر سیاستی و پیامدهای توسعه‌ای آن

دوره 17، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 227-274

10.22034/ipsa.2022.466

مسعود هاشمی؛ فرهاد دانش نیا؛ قدرت احمدیان


هویت، قدرت و امنیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: یک چارچوب نظری

دوره 13، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 33-64

احسانه محمدی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی


طراحی نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی در جمهوری اسلامی ایران

دوره هفتم، شماره 2، فروردین 1391

راضیه امامی میبدی؛ کیومرث اشتریان