کلیدواژه‌ها = تحلیل گفتمان
تحلیل محتوای آثار گفتمان مذهبی در فرایند انقلاب اسلامی بر اساس نظریه جیمز پل جی

دوره 18، شماره 3، شهریور 1402

10.22034/ipsa.2023.490

محمد رحیمیان؛ عباس کشاورز شکری؛ علی مرشدی زاد


سیاست گذاری ورزش در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران (1380-1359)

دوره 16، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 139-173

10.22034/ipsa.2021.4272.3764

فریبرز ظریفی؛ علی اشرف خزائی؛ بهرام یوسفی؛ زهره حسنی