کلیدواژه‌ها = قدرت
گفتمان راه سوم در ایران عصر مشروطه

دوره 18، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 89-138

10.22034/ipsa.2023.483

احمد خالقی دامغانی؛ محمد صادق پورابراهیم اهوازی


پزشکی و قدرت از عهد ناصری تا دورة رضاخان؛ تبارشناسی سوژة ایرانی

دوره 15، شماره 3، شهریور 1399، صفحه 141-172

10.22034/ipsa.2020.410

فاتح مرادی؛ عباسعلی رهبر؛ خوان توی


نسبت فضای اجتماعی با عملکرد نخستین دوره مجلس (1359 تا 1363)

دوره 14، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 99-130

سمیه زمانی؛ احمد گل محمدی؛ ابوالفضل دلاوری؛ وحید سینایی


هویت، قدرت و امنیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: یک چارچوب نظری

دوره 13، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 33-64

احسانه محمدی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی


ادب و قدرت: مطالعه نشانگرهای تقویت/ تعدیل در زبان سیاسی

دوره 10، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 95-122

مریم السادات غیاثیان؛ طاهره ذاکری


معنا و مقام سیاست در مکتب جعفری

دوره 9، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 7-33

اصغر افتخاری؛ کسری صادقی زاده


گفتمان حکومتی در گلستان سعدی

دوره هفتم، شماره 3، تیر 1391، صفحه 7-41

نسرین فقیه ملک مرزبان؛ مرجان فردوسی