کلیدواژه‌ها = فرهنگ سیاسی
مطالعه عوامل مؤثر بر سرمایه سیاسی ایرانیان: فراترکیب پژوهش‌های بازه زمانی 1386 الی 1400

دوره 17، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 117-151

10.22034/ipsa.2022.465

اکبر ذوالفقاری؛ طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ مسلم سوری


بررسی رابطه توسعه اجتماعی و فرهنگ سیاسی در جامعه ایران؛ مطالعه موردی شهروندان شهر رشت

دوره 15، شماره 3، شهریور 1399، صفحه 173-200

10.22034/ipsa.2020.411

هادی نوری؛ مهدی مظلوم خداشهری؛ محمدرضا غلامی؛ رضا علیزاده


تحلیل فرهنگی سیاست حضور زنان در مجلس شورای اسلامی ایران

دوره 11، شماره 4، آذر 1395، صفحه 41-70

سیمین حاجی‌پور ساردویی؛ مجتبی مقصودی


فرهنگ سیاسی نخبگان؛ زمانه‌ی برآمدن و برافتادنِ پهلوی‌اول

دوره 10، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 7-36

محسن خلیلی؛ امیر عباسی خوشکار؛ مجید شمس‌الدّینی‌نژاد